piastowskakorona.pl

blog tematyczny turystyka

ubezpieczenie turystyczne
Lifestyle

Ubezpieczenie turystyczne – garść przydatnych porad

Każdy wyjazd wakacyjny powinien być pełen radości oraz beztroski. Aby jednak mógł być tak komfortowy warto zawczasu przewidzieć możliwe przykre zdarzenia oraz przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne

Głównym celem wykupienia ubezpieczenia turystycznego jest zagwarantowanie pokrycia ewentualnych kosztów związanych z koniecznością leczenia. W tym przypadku podczas wyboru konkretnej polisy warto zwracać uwagę nie tylko na wysokość gwarantowanej sumy ale również zakresem ochrony. Poza tym warunki ubezpieczenia powinny uwzględniać również destynację oraz liczbę uczestników wyjazdu. Ubezpieczenie turystyczne może obejmować zarówno wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne. Ponadto, polisa może regulować pomoc w razie nieszczęśliwych zdarzeń, a także dodatkowe elementy, w tym na przykład ubezpieczenie bagażu.

Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Jak wspominano powyżej, celem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów związanych z koniecznością leczenia w kraju i za granicą, konieczności powrotu do Polski, rehabilitacji po wypadku, a także zagubionego bagażu czy opóźnionego lotu. Nie trzeba bowiem dodawać, że w związku z wymienionymi sytuacjami konieczne do poniesienia koszty mogą być bardzo wysokie. Ponadto, wzrost wydatków może nastąpić w momencie konieczności zorganizowania transportu sanitarnego, przedłużającej się hospitalizacji czy konieczności przyjmowania odpłatnych leków. W momencie wykupienia ubezpieczenia turystycznego ubezpieczyciel pokrywa koszty do sumy gwarantowanej określonej w warunkach polisy. W przypadku wyjazdu do krajów, w których koszt leczenia jest bardzo wysoki, warto rozważyć zakup ubezpieczenia bez limitu sumy gwarantowanej. Tego typu opcje są zazwyczaj droższe, ale w przypadku wystąpienia zdarzenia zdecydowanie bardziej korzystne. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku podróżujących osób przewlekle chorych lub kobiet w ciąży ubezpieczyciel może naliczyć składkę dodatkową, która wynika ze zwiększonego ryzyka koniecznego leczenia lub hospitalizacji.

Ubezpieczenie turystyczne a wypadki

Ubezpieczenie turystyczne poza regulowaniem spraw dotyczących leczenia oraz hospitalizacji, obejmuje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ma ono szczególne znaczenie w przypadku zdarzeń, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, w tym na przykład złamania kończyn. Odszkodowanie stanowi wówczas rekompensatę z tytułu poniesionego bólu oraz dyskomfortu i wypłacane jest jako udział od sumy gwarantowanej. Ponadto, ubezpieczenie NNW obejmuje również sytuacje, w których z winy ubezpieczonego doszło do zniszczenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej.

Ubezpieczenie turystyczne a zagubiony bagaż

Jak wspomniano powyżej, ubezpieczenie turystyczne może regulować również inne i bardzo przydatne kwestie. Może to być na przykład opcja, która uwzględnia wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży bagażu. Ponadto, osoby które planują podróż samolotem powinny rozważyć wykupienie ubezpieczenia, które uwzględnia rekompensatę finansową z tytułu opóźnienia lotu lub zagubienia bagażu przez linie lotnicze. Oczywiście, tego typu dodatkowe klauzule nie są obowiązkowe, lecz w sytuacjach kryzysowych okazują się one zbawienne.