Narodziny dzwonu „Mieszko i Dobrawa”
Dodane przez admin dnia Maj 10 2015 13:00:00
Już w poniedziałek czeka nas wielkie wydarzenie przygotowujące do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Po wielu przygotowaniach już 11 maja o godz. 10.00 w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odbędzie się „Uroczystość narodzin dzwonu” – jubileuszowego dzwonu na 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dzwon zawiśnie w stołeczno-rezydencjonalnym grodzie Mieszka I na Ostrowie Lednickim.
Treść rozszerzona
Odlewanie dzwonu odbędzie się z udziałem JE księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych zaproszonych gości.

Nawiązując do tej wielowiekowej tradycji i pragnąc uczcić 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a tym samym symboliczny chrzest Polski, staraniem dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2013 roku podjęto myśl, uprzedmiotowioną w 2014 roku, ufundowania w rezydencjonalno-stołecznym ośrodku księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim jubileuszowego dzwonu i ustawienia go przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Jest to pierwszy dzwon o tym imieniu w Polsce. Upamiętnia i oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii Piastów – księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie, za których przyczyną zostało wprowadzone na ziemie polskie chrześcijaństwo.

Dzwon „Mieszko i Dobrawa” powstanie w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu; słynnej odlewni dzwonów, która w poprzednim roku wykonała dzwon św. Jana Pawła II dla Królewskiej Katedry na Wawelu.

Dzwon Mieszka i Dobrawy będzie brzmieć w tonacji d/2, ważyć 220 kg i mieć średnicę 70 cm. Do odlewu zostanie wykorzystany wysokiej jakości stop miedzi i cyny w proporcjach 78 : 22. Kute serce dzwonu wykonane będzie z miękkiej stali St3. Dzwon przywieszony będzie do dębowego jarzma, które zawiśnie w dębowej dzwonnicy o wysokości 2 m wykonanej przez firmę Rduch Bells & Clocks z Czernicy. Będzie wprawiany w ruch za pomocą sznura, który „spadając do dołu dzwonnicy”, symbolizuje „węzeł miłości, jaki go wiąże z ziemią i z najmniejszymi jego braćmi”. Dzwonnica jest zaś „dla niego kazalnicą, z wysokości której powinien ustawicznie budzić ludzi z ich uśpienia” – „zwoływać żywych, opłakiwać zmarłych i kruszyć gromy”.

Dźwięk d/2 został dobrany specjalnie ze względu na swoją szlachetność i dostojeństwo. Na tym dźwięku oparte jest m.in. słynne „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz” (HWV 56) Georga Friedricha Haendla, którego dźwięki powodowały, że królowie wstawali z miejsc!

Ornamentyka dzwonu w całości nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z książęcą parą, przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe. W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne wzory płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się łacińska inskrypcja:

AD GLORIAM ET HONOREM
DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE
EO REGNANTE IPSA SUADENTE
FIDES CATHOLICA
IN POLONIA
RECEPTA FUIT

Co tłumaczy się:

Na cześć i chwałę
księcia Mieszka i księżnej Dobrawy
Za jego panowania i jej radą
wiara katolicka
w Polsce
została przyjęta

Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu:


OSTROV IN LEDNICA
ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS
MMXVI

*

Ostrów Lednicki
1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I
2016


(źródło: lednicamuzeum.pl)