Zbiorniki wodne skarbem gminy Pobiedziska
Dodane przez admin dnia Kwiecień 21 2015 12:00:00
Gmina Pobiedziska posiada wiele atrakcyjnych turystycznie terenów zielonych. Jednym z jej skarbów są niewątpliwie jeziora, jeziorka i rzeka. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym spośród największych inwestycji turystycznych warto wymienić zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Małego i nad Jeziorem Dobra. Nowocześnie zagospodarowana zostanie popularna plaża nad Jeziorem Biezdruchowo. Gmina to także parki krajobrazowe i rezerwaty.
Treść rozszerzona
Dlatego rekultywacji zbiorników wodnych poświęcono wczorajszą konferencję z udziałem władz gminy Pobiedziska oraz przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy zabrał głos Paweł Śliwa z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. – W Gminie Pobiedziska lodowiec, który ustąpił z tego terenu zostawił bardzo bogate ukształtowanie terenu w tym szereg dolin rzecznych i zbiorników rynnowych, także ta sieć hydrologiczna w Gminie Pobiedziska jest bardzo bogata. Dużo tu małych rzek, strug cieków wodnych a także jezior. Jest tu kilkadziesiąt zbiorników wodnych, najcenniejsze z nich są chronione wchodząc w obręb Parków Krajobrazowych. Warto zaznaczyć, że na terenie tej gminy są aż 3 Parki Krajobrazowe. Tutaj znajduje się kilka bardzo pięknych jezior położonych w lesie z bardzo bogatą florą i fauna o bardzo czystej wodzie – zauważył Paweł Śliwa zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Podczas konferencji rozmawiano w Pobiedziskach o znaczeniu rekultywacji zbiorników wodnych oraz przyległych do nich terenów, które zdaniem burmistrz Doroty Nowackiej są ważną wartością gminy. Te zbiorniki wodne są bardzo dużą wartością naszej Gminy. Mamy 25 jezior mamy też 4 Rezerwaty Przyrody i 3 Parki Krajobrazowe, bez wątpienia przyroda, która nas otacza jest wspaniała. Oczywiście porównując popularność innych terenów tego typu w Polsce, może nasze tereny nie były tak zauważone dotąd. Jednak tutaj dla mieszkańców Wielkopolski od dłuższego czasu, te miejsca jako piękne są wpisane w świadomość. Gmina Pobiedziska stawia też dla tego na turystykę rekreacyjną. To dobro, o którym mówimy to nie tylko jeziora ale też zieleń je otaczająca i z nimi związana. Gmina Pobiedziska o czym mówi się coraz głośniej to zielone płuca Poznania – zaznacza D. Nowacka.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Był wśród nich Marek Beer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Który podkreślał znaczenie zbiorników wodnych ale też ich rekultywacji w szerszym aspekcie wielkopolskim. Mówił także o wsparciu finansowym jakiego Urząd Marszałkowski udzielił Gminie. – Woda jest bardzo ważnym elementem zarówno gospodarki jak i krajobrazu, a u nas w Wielkopolsce musimy ją szczególnie sobie cenić, bo tej wody nam brakuje. Nas jako Urząd Marszałkowski interesuje przede wszystkim działanie spółek wodnych. Zwracam w swoim wystąpieniu uwagę na dotacje jakich udzielamy tym spółkom, mówię też o kryteriach jakie trzeba spełnić by taką dotacje otrzymać. Muszę powiedzieć że Spółka wodna z terenu Gminy Pobiedziska otrzymała w ubiegłym roku dotację ponad 9 tys. zł. Wiemy ze w gospodarowaniu wodą, nie są to ogromne pieniądze ale myślę, że każdy grosz jest istotny – powiedział nam Marek Beer dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego.

Konferencja i towarzysząca jej dyskusja pokazały, że Gmina Pobiedziska poważnie traktuje kreowanie wizerunku gminy turystyczno-krajobrazowej. Ponadto wskazała atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną stosunkowo nie wielkich zbiorników wodnych na tym terenie.

Jarosław Mikołajczyk