„Rowerowe eko–inspiracje”
Dodane przez admin dnia Kwiecień 20 2015 20:00:00
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zorganizował XX edycję Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych. Kulminacyjny punkt programu odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Projekt obejmował konkursy z zakresu wiedzy o przyrodzie, ekologii, zasad ruchu drogowego oraz plastyczne i artystyczne, ponad to były występy uczniów gnieźnieńskich szkół biorących udział w akcji.
Treść rozszerzona
XX edycja Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych rozpoczęła się przemarszem przedszkolaków z siedmiu placówek przez ulicę B. Chrobrego do Rynku, gdzie wręczono Prezydentowi Miasta Gniezna petycję. - Domagamy się ona m.in. większej liczby stojaków na rowery w mieście i poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach dla rowerzystów – mówi Grażyna Bernaciak, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego - Koło w Gnieźnie.

Kulminacyjny punkt imprezy odbył się w MOK-u, gdzie imprezę prowadzili
Zuzanna Okińczyc oraz Szymon Wachowiak (III LO). Inspiracją tegorocznych obchodów był rower, jako ekologiczny środek transportu i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Celem prezentacji była promocja zdrowego stylu życia, popularyzacja turystyki rowerowej w środowisku lokalnym oraz przypomnienie zasad bezpiecznego ruchu drogowego. – Dziś spotykamy się po raz dwudziesty w tym samym celu – obchodzimy Międzynarodowe Święto Ziemi. Trzeba pamiętać, że każdy ma obowiązek dbania o swój lokalny skrawek ziemi. Staramy się poprzez organizację takich imprez uświadamiać i wpajać tę myśl młodym ludziom. W tym roku wybraliśmy temat rowerów i zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego rodzaju środka lokomocyjnego. Nasz klub organizuje również co roku rajdy rowerowe, do udziału w których zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego – dodaje G. Bernaciak.

W ramach projektu uczniowie placówek oświatowych z powiatu gnieźnieńskiego konkurowali między sobą w różnych kategoriach pod wspólnym hasłem „Rowerowe eko-inspiracje”: konkurs na „Piosenkę ekologiczną” dla uczniów klas I-III, konkurs na projekt ulotki promującej zdrowy styl życia „Rowerem poznajmy powiat gnieźnieński” dla gimnazjalistów. Podczas trwania uroczystości przedstawiono i nagrodzono laureatów tychże konkursów. Nagrodę główną oraz I miejsce w konkursie „Piosenka ekologiczna” zdobyła Judyta Szymańska ze SP nr 6 w Gnieźnie. Na scenie wystąpiła para, która zajęła III miejsce w tejże konkurencji – Julia Berełkowska i Maja Bałtaki z tej samej szkoły. Poza konkurencjami swoją piosenkę o tematyce ekologicznej zaprezentowali podopieczni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gnieźnieńskich władz, policji i nadleśnictwa, bez współudziału których kampania ta nie miałaby miejsca i tak znaczącego odzewu. – Zawsze bardzo chętnie włączamy się w takie inicjatywy, które mają na celu bezpieczne poruszanie się. W tym przypadku dotyczy konkretnie rowerzystów, ale uczestniczymy też w innych projektach organizowanych przez powiat gnieźnieński. Nasz udział przejawia się w różnych formach. Dzisiaj na przykład nadzorowaliśmy bezpieczny przemarsz przedszkolaków przez miasto, przygotowaliśmy i konsultowaliśmy pytania do konkursu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego – mówi kom. Sławomir Sikorski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Dla miłośników rowerów była też specjalna wystawa i prezentacja rowerów przeznaczonych do różnych funkcji i stylów jazdy.

Inicjatywa jest zapewne potrzebna naszemu miastu. Żyjemy w czasach nadmiernie wykorzystujących cuda technologii. Nasze środowisko jest ciągle zanieczyszczane i zatruwane. Wiedza na temat ekologii i zdrowego stylu życia powinna być rozpropagowana, aby dotarła ona do szerszego grona odbiorców. Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców miasta, ale główny udział brały w nim dzieci. Jest to z jednej strony niepokojący fakt, a z drugiej strony nie zapominajmy, że to one budują przyszłość naszej Ziemi.

Sona Ishkhanyn