Wystawa siedmiu rzemiosł
Dodane przez admin dnia Kwiecień 29 2015 18:00:00
Dokładnie dwa tygodnie po tym, jak w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie otwarto wystawę „Skarby Doliny Prosny” odbył się wernisaż kolejnej ekspozycji zatytułowanej „Dawna wytwórczość na ziemiach polskich”. Stanowi ona prezentację siedmiu wybranych dziedzin wytwórczości znanych ludziom zamieszkującym na terenach dzisiejszej Polski w zamierzchłej przeszłości. Prezentację eksponatów uzupełniają plansze informacyjne oraz plansze z ilustracjami autorstwa Marty Czarneckiej.
Treść rozszerzona

Prezentowane dziedziny wytwórczości to: krzemieniarstwo neolityczne, brązownictwo ze starszej epoki brązu, garncarstwo z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, hutnictwo oraz tkactwo z okresu rzymskiego, a także wytwórczość złotnicza oraz rogownicza związana z okresem wczesnego średniowiecza. Zamysłem kuratora wystawy Łukasza Kaczmarka było, aby pokazać wymienione zagadnienia z perspektywy przebiegu procesów produkcyjnych, począwszy od prezentacji surowca i jego wstępnej obróbki, poprzez kolejne etapy jego przetwarzania, aż do gotowego przedmiotu. Temu służą m.in. plansze z ilustracjami autorstwa Marty Czarneckiej, na których pokazano możliwy przebieg procesów wytwórczych.

– Idea Wystawy jest taka, żeby pokazać proces wytwórczy przedmiotów, nie same gotowe wyroby, ale to jak one powstawały na podstawie materiału archeologicznego, który dla nas uchwytny – mówi Łukasz Kaczmarek. – Przedmioty pochodzą z różnych instytucji z całej Polski. Możemy tutaj zobaczyć przedmioty z kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich na pogórzu Gór Świętokrzyskich. Ale również przedmioty z Pomorza Zachodniego, z okolic Szczecina, z Mazowsza, z Wielkopolski. Wystawę uzupełniają prace młodej artystki Marty Czarneckiej, która pokazała swoje interpretacje rzemiosł. Plansze można zobaczyć wokół zabytków. Ekspozycję otwiera prezentacja krzemieniarstwa neolitycznego – dodaje.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów gnieźnieńskiego muzeum, ale także ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Rezerwatu Krzemionki Opatowskie, Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie oraz Muzeum narodowego w Szczecinie.

Wśród zgromadzonych na wystawie obiektów w części poświęconej krzemieniarstwu znaleźć można m.in. „buły” krzemienne, narzędzia służące do eksploatacji i obróbki krzemienia oraz krzemień po wstępnej obróbce. Brązownictwo pokazane zostało z perspektywy odkryć archeologicznych na osadzie w miejscowości Szczepidło datowanej na II tys. p.n.e. Wśród eksponatów znalazły się m.in. odpady produkcyjne (żużle brązowe, wytopy, fragmenty wlewów), narzędzia cyzelnicze. Garncarstwo pokazane jest na przykładzie kultury łużyckiej. Z kolei hutnictwo ukazano z perspektywy Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego rozwijającego się od II w. p.n.e. do IV w. n.e. i związanego ze społecznościami kultury przeworskiej. Zobaczyć można m.in. elementy pieców dymarskich, pochodzące z wnętrza tych pieców żużle żelazne, czy kopię skarbu metalurga z miejscowości Tłuste. W części tkackiej zgromadzono zabytki związane głównie z kultura wielbarską. Tę część wystawy wzbogacają m.in. fragmenty płaszcza pochodzące z cmentarzyska kultury wielbarskiej z terenów Pomorza w Gronowie. Dwie ostatnie części wystawy odnoszą się do okresu wczesnego średniowiecza i prezentują złotnictwo i rogownictwo.

Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego, Michał Bogacki, podczas dzisiejszego wernisażu zaprosił już na Noc Muzeów, która odbędzie się 16 maja. Będzie można m.in. zobaczyć, jak w praktyce wykonywane były prezentowane na wystawie przedmioty. Ekspozycję można oglądać do 4 października tego roku.

Małgorzata Michałowska