„Muzeum jest dla ludzi”
Dodane przez admin dnia Kwiecień 14 2015 13:30:00
Z początkiem kwietnia stanowisko dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie objął dr Michał Bogacki. Nowego dyrektora wybrano w ramach trzeciego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, konkursu na to stanowisko. Dziś spotkał się on z dziennikarzami, by przedstawić swoją wizję muzeum. – Chciałbym, żeby to była instytucja naukowo-edukacyjna, muzeum nowoczesne, skuteczne w swoich działaniach, ale przede wszystkim inspirujące i otwarte na wszystkich swoich odbiorców – mówi Michał Bogacki.
Treść rozszerzona
Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przez dziesięć lat był również nauczycielem akademickim. Naukowo zajmował się historią wojskowości okresu początków państwa polskiego oraz szeroko rozumianym wykorzystaniem dziedzictwa kultury we współczesnym świecie. Był też nauczycielem w szkole podstawowej, kierował organizacją pozarządową, współorganizatorem części historycznej kilku edycji festiwalu Słowian i Wikingów na Wolinie oraz dyrektorem ośrodka kultury w Mielniku. Współpracował z licznymi muzeami w kraju i za granicą.

Najbliższy czas Michał Bogacki poświęci na zgłębienie aspektów merytorycznych dotyczących bieżącej pracy muzeum, zapoznanie się ze współpracownikami i przypisanymi im zadaniami. Czekają go prace inwestycyjne związane z remontem części pomieszczeń muzeum, które powinny zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Ważnym zadaniem jest też przygotowanie muzeum do udziału w przyszłorocznych obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski.

– To, czym interesuje się nasze muzeum jest szczególnie istotne. Wynika to z tradycji, doświadczenia, statutu, ale również zbioru muzealiów, jakimi już możemy się pochwalić – mówi Michał Bogacki. – W moim przekonaniu, ale także w przekonaniu pana dyrektora Tomasza Sawickiego, z którym cieszę się, że będę mógł współpracować, te obszary zainteresowań powinny przede wszystkim dotyczyć dwóch kwestii. Pierwsza to początki państwa polskiego. Już sama nazwa muzeum obliguje nas do tego. To jest temat, który chcielibyśmy upowszechniać w skali ogólnopolskiej. Ale nie możemy również zapominać, że znajdujemy się w przepięknym Gnieźnie. Zatem dzieje Gniezna i całego regionu również powinny być przedmiotem naszych zainteresowań, co z resztą do tej pory miało miejsce – dodaje.

Podkreśla, że niezwykle istotnym elementem działalności muzeum pozostanie edukacja. – Element edukacyjny, popularyzatorski jest niezwykle istotny, albowiem to on dociera do jak najszerszego grona naszych odbiorców. Chcemy realizować zarówno te wydarzenia, które wpisały się na stałe w program działania naszego muzeum, jak i modyfikować go o nowe, które mam nadzieję będą równie atrakcyjne. Chciałbym, żeby muzeum nie realizowało się wyłącznie w obrębie swoich murów, ale żeby wychodziło na miasto i poza jego granice – zaznacza M. Bogacki. Dodaje, że w działalności naukowej akcent kładziony będzie przede wszystkim na wspomniane już kwestie związane z początkami państwa polskiego i historią Gniezna. – W tych obszarach chcemy rozwijać stan wiedzy. Mamy nadzieję, na współpracę z placówkami naukowymi na terenie kraju i za granicą – podkreśla dyrektor.

Według wizji Michała Bogackiego Muzeum Początków Państwa Polskiego ma inspirować, uwrażliwiać i sprawiać, że będzie się chciało do niego wracać. Muzeum ma być miejscem otwartym na wszystkich odbiorców i osoby chętne do współpracy. – Muzeum jest dla ludzi – mówi M. Bogacki. – Ale nasze pomysły nie zawsze trafiają do naszych odbiorców. Z tego też względu chcielibyśmy prosić o pomoc wszystkich, zarówno odwiedzjących nas, jak i ogólnie zainteresowanych naszą działalnością. Dlatego od dzisiaj uruchomiliśmy skrzynkę pod adresem mailowym lepiej@mppp.pl po to, żeby każdy kto zechce podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, ale także pomysłami mógł to uczynić – dodaje.

Nowy dyrektor nie planuje żadnych zmian kadrowych w muzeum. Wszyscy pracownicy instytucji mogą być pewni zachowania swoich miejsc pracy. Tomasz Sawicki, pełniący przez dwa ostatnie lata obowiązki dyrektora pozostanie na stanowisku zastępcy dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Małgorzata Michałowska