Nowe oblicze Szlaku Piastowskiego
Dodane przez admin dnia Marzec 19 2015 18:00:00
W Centrum Kultury Scena to dziwna w Gnieźnie odbyło się spotkanie starosty Beaty Tarczyńskiej, przewodniczącej Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego oraz Przemysława Buryana, koordynatora wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski współrealizującymi zadanie dotyczące koordynacji szlaku. Była to m.in. okazja do tego, by zapoznać uczestników spotkania z założeniami koordynacyjnymi i podjąć dyskusję na temat planowanych zmian na Szlaku Piastowskim.
Treść rozszerzona
Oprócz przedstawicieli wielkopolskich gmin i powiatów, w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz członkowie Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego z Wielkopolski.

Spotkanie otworzyła starosta Beata Tarczyńska. – Dziękuję za to, że państwo podtrzymują porozumienie, które zostało podpisane w październiku 2014 roku – zwróciła się do gości. – Również Powiat Gnieźnieński będzie kontynuował swoja pracę jeśli chodzi o Szlak Piastowski. Dzisiejsze spotkanie będzie stanowiło o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszej współpracy – dodała.

W dalszej części głos zabrała Agnieszka Rzempała-Chmielewska, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, która przedstawiła dotychczasowe zmiany, jakie zaszły na Szlaku Piastowskim. Przypomniała, że w 2011 roku samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyszedł z inicjatywą powołania Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Działająca pod patronatem marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, grupa składająca się z m.in. z naukowców, samorządowców oraz administratorów obiektów turystycznych. Od tamtego czasu m.in. zmodyfikowano przebieg szlaku. Przeprowadzony w 2012 roku przez grupę naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości które z Piastami nie miały i nie mają nic wspólnego. Przeprowadzono również audyt turystyczny, który wykazał poziom dostępności do poszczególnych obiektów.

Szlak Piastowski zyskał charakter liniowy z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie i zdobył certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny roku 2012. Jednym z głównych założeń przyświecających idei przebudowy Szlaku Piastowskiego było opracowanie metody zarządzania nim. Ze względu na bardzo złożony charakter tego przedsięwzięcia, a także możliwości pozyskiwania środków unijnych, zapadła decyzja, aby ta część zmian przebiegała niezależnie po stronie obydwóch województw. W związku z tym 22 października 2014 roku przedstawiciele 22 samorządów z terenu Wielkopolski podpisali w Bramie Poznania porozumienie w sprawie wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego. Pozwoliło to na ogłoszenie konkursu na „Opracowanie i wdrożenie koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego”.

W listopadzie konkurs rozstrzygnięto, a od stycznia pracę rozpoczął Przemysław Buryan, koordynator wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego. Środki na finansowanie jego pracy pochodzą od wszystkich sygnatariuszy porozumienia. Jednym z celów koordynacji jest stworzenie strony internetowej szlakpiastowski.pl, dla której domenę wykupił Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. – Strona ma mieć nie tylko charakter informacyjny, ale również sprzedażowy. Tam będzie możliwość wykupu usług. Dla obiektów znajdujących się na szlaku to duża szansa na wzrost przychodów – mówi Agnieszka Rzempała-Chmielewska.

Przemysław Buryan omówił, jak ma wyglądać wdrażanie koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego w roku 2015. Głównym zadaniem jest stworzenie wspomnianej strony internetowej. Nie wykluczone, że jej pierwsza wersja zostanie uruchomiona mniej więcej w połowie roku. Ma ona zawierać m.in. kalendarz imprez, opisy obiektów, a także służyć promocji szlaku jako systemu dla rodzin, czy małych grup turystów. Portal ma zostać również rozbudowany o informacje dla organizatorów, dać możliwość poczynienia rezerwacji, a w dalszej przyszłości zakupienia gotowych pakietów turystycznych, czy samodzielnego zbudowania pakietu. Oprócz tego zadaniem koordynatora będzie wzmocnienie nowych miejsc na szlaku.

– Celem będzie wzmacnianie ogólnej świadomości o Szlaku Piastowskim. Ale na samym początku istotne jest, żeby punkty szlaku, które nie są centralne też zostały w system wdrożone. Moją ideą nie jest skupienie się na tym, co obroni się samo, ale od samego początku moją ideą jest to, żeby dążyć do rozumienia Szlaku Piastowskiego jako całości – mówi Przemysław Buryan. – Wizyty, które już odbyłem i jeszcze odbędę w obiektach, pozwolą na zbudowanie świadomości włodarzy, że są częścią większego dzieła. Chodzi o wzajemną współprace, wymienianie się informacjami bieżącymi, o to, aby w momencie dany punkt z jakiegoś powodu jest niedostępny, by informacja na ten temat była dostępna we wszystkich pozostałych miejscach. Myślę, że wielką szansą dla nowych obiektów jest zaangażowanie w organizację eventów turystycznych – dodaje.

Zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług turystycznych ma służyć zawarcie porozumień pomiędzy zarządcami obiektów turystycznych, samorządami lokalnymi oraz koordynatorem. Inny priorytet to oznakowanie tras oraz obiektów na szlaku. Koordynator postawił sobie również za cel podjęcie współpraca z partnerami szlaku. Jak przyznaje w tej chwili prowadzone są rozmowy z firmami z branży turystycznej, finansowej i motoryzacyjnej, które miałyby wesprzeć finansowo zmiany na szlaku.

W dyskusji padały m.in. pytania dotyczące finansowania oznakowania Szlaku Piastowskiego. Dyskutowano również o planowanej stronie internetowej.

Małgorzata Michałowska