Przemysław Buryan koordynatorem Szlaku Piastowskiego
Dodane przez admin dnia Marzec 19 2015 15:30:00
Znamy nazwisko Koordynatora Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Został nim Przemysław Buryan. Powołanie koordynatora jest bezpośrednim efektem podpisanego 22 października ubiegłego roku w Bramie Poznania porozumienia samorządowego na rzecz przebudowy wielkopolskiej części Szlaku Piastowskiego.
Treść rozszerzona
Porozumienie to wspólna inicjatywa 22 jednostek samorządowych, w tym Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Gnieźnieńskiego, który pełni rolę lidera tego przedsięwzięcia. Celem nadrzędnym jest współpraca na rzecz poprawy funkcjonowania jednego z najstarszych i najbardziej znanych szlaków turystycznych w Polsce. – Ze względu na to, że dla powiatu gnieźnieńskiego Szlak Piastowski ma ogromne znaczenie, jesteśmy zainteresowani, by rozwijał się jak najlepiej, by podejście do szlaku i turystów, którzy będą nim podróżowali było nowoczesne – mówi starosta Beata Tarczyńska, przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego.

Prof. Armin Mikos von Rohrscheidt, ekspert z zakresu turystyki kulturowej, uważa, że Szlak Piastowski ma ogromny, choć często niedoceniany potencjał. Podkreśla, że w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w okresie milenijnym, było na nim więcej turystów, niż obecnie – około 600 tysięcy rocznie. Ten stan rzeczy utrzymywał się mniej więcej do lat osiemdziesiątych. – Ta liczba według stanu wynikającego z naszych badań z roku 2012 opadła właściwie dwukrotnie. W tej chwili na Szlaku Piastowskim przemieszcza się mniej więcej ok. 300 tys. ludzi rocznie. I wyrosła mu potężna konkurencja. Są szlaki w Polsce, gdzie bywa do 800 tys. turystów rocznie, na przykład Szlak Zabytów Techniki Województwa Śląskiego – mówi prof. Armin Mikos von Rohrscheidt. – Naszym planem, naszym pomysłem jest, żeby w ciągu dwóch – trzech lat od dziś tych turystów było milion. Nie wiem, czy to się uda, ale bardzo tego chcemy i działamy w tym kierunku. To jest do zrobienia. Wielki atut Szlaku Piastowskiego polega na tym, że każdy z nas sobie kojarzy co to jest i gdzie. Każdy z nas uczył się przecież w szkole historii. Wiemy mniej więcej skąd ten ród Polaków jest. To jest pewna marka, która już istnieje w głowie każdego Polaka – dodaje.

Podkreśla, że trzeba tę markę uatrakcyjnić, doprowadzić do tego, by turysta w obiektach, które chce odwiedzić nie napotykał zamkniętych drzwi, by proponowane mu ekspozycje były nowoczesne. Jak przyznaje ekspert, obecnie dominującą formą turystyki nie są grupowe wyjazdy zorganizowane, a turystyka rodzinna, czy w grupie znajomych. – W Polsce więcej niż połowa turystów przemieszcza się indywidualnie. Z usług biur podróży korzysta najwyżej kilkanaście procent. To znaczy, że potrzebujemy oferty dla prywatnych grup kilkuosobowych, rodziców z dorastającym dzieckiem, których na Szlaku Piastowskim jest o wiele więcej, niż nam się wydawało przed podjęciem badań. Jest to grupa powoli dominująca. Natomiast maleje grupa uczniów, wycieczek szkolnych, czy zorganizowanych – mówi prof. Armin Mikos von Rohrscheidt.

Taka sytuacja jego zdaniem powoduje konieczność stworzenia pakietów, które pozwoliłyby turystom samodzielnie ułożyć program wyjazdu i doprowadzenia do tego, by Szlak Piastowski stał się atrakcyjnym produktem. – Turystyka zaczyna się od tego, że turysta nocuje. Chodzi o to, żeby skłonić turystów, by oni zobaczyli tutaj tak ciekawe rzeczy, żeby przynajmniej na jedna noc zostali, a na szlaku i na dwie lub trzy – mówi prof. Armin Mikos von Rohrscheidt. – Szlak jest ogromną szansą dla ziemi gnieźnieńskiej. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego leżą cztery obiekty szlaku w samym Gnieźnie, a także ważny obiekt na Ostrowie Lednickim. Gniezno w tej nowej koncepcji obok Poznania stanowi jego centrum, ale także leży na skrzyżowaniu dwóch głównych nitek Szlaku Piastowskiego. Jednej od południa na północ – od Lubinia pod Kościanem aż po Włocławek i drugiej od Wągrowca aż po Kalisz – dodaje.

Przemysław Buryan, nowo wybrany Koordynator Szlaku Piastowskiego na terenie Wielkopolski uzyskał tytuł magistra turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył studia stacjonarne o specjalności obsługa ruchu turystycznego. W ramach stypendium ERASMUS przez półtora roku studiował na Universidad de Granada w Hiszpanii. Posiada uprawnienia pilota turystycznego oraz przewodnika miejskiego po Poznaniu. W dotychczasowej karierze zawodowej prowadził m.in. zajęcia dydaktyczne w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium. Był również jednym z audytorów w ramach przeprowadzonego przed trzema laty audytu turystycznego Szlaku Piastowskiego realizowanego na zlecenie marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Od początku tego roku zajmuje się wdrażaniem koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego. – Celem jest to, żeby włodarze każdego obiektu poza interesem swoim mieli tę świadomość, że są częścią całego szlaku, przekazywali sobie informacje, jak i zachęcali wzajemnie turystów do odwiedzania wszystkich obiektów – mówi Przemysław Buryan.

Jednym z zadań, które przed sobą stawia jest zawarcie porozumień pomiędzy zarządcami obiektów, jednostkami samorządu terytorialnego oraz nim jak koordynatorem. Ma to na celu wypracowanie pewnego poziomu usług turystycznych. – Dotyczy to przede wszystkim dostępności. Taką dostępność w obiektach trzeba będzie zadeklarować. Będę tego przestrzegał. Nie może być takiej sytuacji, że obiekt stanowiący część szlaku będzie z niewiadomych, nieuzasadnionych przyczyn jakiegoś dnia niedostępny – mówi P. Buryan.

Innym zadaniem ma być stworzenie strony internetowej szlakpiastowski.pl. Ma to być strona, na której znajdą się zarówno informacje krajoznawcze, jak również informacje dotyczące obsługi ruchu turystycznego. Jedną z priorytetowych kwestii dla nowego koordynatora jest również oznakowanie obiektów turystycznych oraz działanie zmierzające do pozyskania parterów szlaku – komercyjnych sponsorów. – Jeśli uda się zbudować taki fundament, to wtedy uatrakcyjnienie szlaku będzie na pewno widoczne i trafi do jak najszerszego grona odbiorców – uważa P. Buryan.

Andrzej Kaleniewicz, Kierownik Oddziału Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podkreśla, że działania Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią swego rodzaju ewenement na skalę całego województwa. – Zazwyczaj powiaty mają niewielkie środki na turystykę ogólnie pojętą. Wobec tego też niewiele robią w sprawie promocji turystycznej. Powiat gnieźnieński jest jedynym samorządem, który tak naprawę nas mobilizuje do tego, żeby pewne rzeczy promować – mówi Andrzej Kaleniewicz. – My staramy się czynić pewne działania uzupełniające, żeby Szlakowi Piastowskiemu, który traktujemy jako swój, pomóc. Jest to chociażby finansowy udział w audytach, które są przeprowadzane, czy też to, że udało nam się zarejestrować domenę szlakpiastowski.pl. Przeznaczymy też dosyć poważną kwotę, by jeszcze w tym roku ta strona ruszyła – dodaje. Podkreśla przy tym, że mimo zmian politycznych turystyka pozostaje priorytetem dla władz powiatu. Jego zdaniem to bardzo ważne, że została zachowana ciągłość działań.

Małgorzata Michałowska