„Hymny Gdańskie” - poeta z Dębnicy koło Kłecka!
Dodane przez admin dnia Stycznia 26 2015 11:00:00
Jakub Gembicki zwany też Gembicjuszem większość swojego życia spędził w Dębnicy koło Kłecka. Poeta, tłumacz, duchowny i teolog reformowany, porównywany niejednokrotnie do Jana Kochanowskiego, odszedł praktycznie w zapomnienie. Najbardziej znane jego dzieło to „Hymny Gdańskie” wydane w 1619 właśnie w Gdańsku przez Andrzeja Hünefelda.
Treść rozszerzona
Dzieło to zawiera 22 hymny do psalmodii francuskiego kompozytora Claude Goudimela, które to teksty są przekładami tekstów z Biblii lub nawiązują do biblijnej tematyki. Kunszt tego dzieła był podziwiany przez współczesnych, niestety w XX wieku zarówno pamięć o dziele, jak i samym autorze zupełnie zanikła. Przypomnienie Jakuba Gembickiego i jego „Hymnów” zawdzięczamy Dawidowi Jungowi, redaktorowi naczelnemu Zeszytów Poetyckich.

Książka wydana przez gnieźnieńskiego wydawcę nie uzyskała wsparcia w mieście wydawcy, które przecież przez lata było też miastem opodal którego działał Jakub Gembicki. Nie udało się uzyskać wsparcia w Gnieźnie, natomiast Miasto Gdańsk z racji na to, że pierwotne wydanie prac Gembickiego miało miejsce właśnie w tym ośrodku, przyznało na opracowanie wydania „Hymnów” oraz materiałów wprowadzenia przypominających samą postać poety spod Kłecka stypendium.

Wydana w ubiegłym roku w serii Biblioteka Staropolska Zeszytów Poetyckich książka powstała ze środków Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Paradoksalnie losy obecnego wydania powielają niemal 1 do 1 historię Gembickiego. Dawid Jung urodzony w Kłecku, opodal którego żył i tworzył Jakub Gembicki, podobnie jak wybitny poeta i tłumacz wydaje „Hymny” Gembickiego z dala od swojego rodzinnego Gniezna w Gdańsku.

Z wprowadzenia:

„Gdańskie hymny Jakuba Gembickiego”, oprócz studium biograficznego i recepcji twórczości Gembicjusza, prezentują także jego utwory oraz aneksy zawierające m.in. notację muzyczną i niepublikowany dotychczas dokument z pogrzebu poety. Kaznodzieję helweckiego zboru, który niesłusznie przez współczesnych badaczy polskiej literatury został zapomniany, Gdańsk uhonorował dwukrotnie – pierwszy raz w 1619 roku, gdy najwybitniejsze dzieło Gembickiego, 22 hymny ukazały się drukiem u gdańszczanina Andrzeja Hünefelda (1581-1666), oraz drugi raz w 2014 roku, gdy po395. latach, w ramach stypendium kulturalnego Miasta Gdańska powstała niniejsza praca przypominająca życie oraz twórczość tego niezwykłego tłumacza, poety, muzyka i przyjaciela Daniela Mikołajewskiego (1560-1633), autora przekładu „Biblii gdańskiej”.
Nie będzie zatem żadnej przesady w stwierdzeniu, że Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce ocaliło twórczość literacką Jakuba Gembickiego, jednego z ciekawszych poetów XVII wieku”.


HYMN MOJŻESZA I LUDU IZRAELSKIEGO
od Pharaona cudownie wybawionego
Exodi XV.

Fragment

W on czas gdy bystre morze,
Rozkazania Twego
Posłuszne mocny Boże
Od gruntu samego.
Nad swe przyrodzenie
Wpoły się rozstoczyło
A ludowi Twemu
Dnem drogę wymierzyło.

Gdy król następujący
10 Z wojski ogromnemi,
A Twój naród goniący
Drogamiż onemi
Z nagła był stłumiony
Bo szlak dopiro suchy
Morzem przygrążony
Topił ich bez otuchy.

Tam Mojżesz z Twoim ludem,
Nad nadzieje wszelkie
Przerażeni tym cudem
20 Imię Twoje wielkie
Z radością wyznali
A Tobie wszechmocnemu
Spolecznie śpiewali
Tak ku czci Bogu swemu.

(Opr. Jarosław Mikołajczyk)