„Ziemia gnieźnieńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”
Dodane przez admin dnia Listopad 12 2014 15:00:00
Taki tytuł nosi publikacja, którą dziś zaprezentowano gnieźnieńskim Instytucie Kultury europejskiej UAM. Książka pod redakcją dr. Gerarda Kucharskiego stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w grudniu ubiegłego roku przez Zakład Studiów Gnieźnieńskich IKE UAM z okazji 95. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Jej wydanie wsparły finansowo samorządy miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz wszystkich gmin wchodzących w jego skład.
Treść rozszerzona
– To jest tylko część materiału, który był prezentowy podczas konferencji. Jest też kilka nowych artykułów nie wygłoszonych na konferencji – mówi dr Gerard Kucharski. – Zabrakło kilku moim zdaniem ważnych prac, m.in. o przywódcy powstania na terenie ziemi gnieźnieńskiej – Pawle Cymsie. Nie doczekaliśmy się również tekstu o kapelanach, którzy brali udział w organizacji życia duszpasterskiego na ziemi gnieźnieńskiej. Zabrakło też wtrętów źródłowych, obrazujących pozostałości materialne po powstaniu wielkopolskim w poszczególnych gminach.

Zdaniem prof. Grzegorza Łukomskiego, kierownika Zakładu Studiów Gnieźnieńskich IKE UAM, powstanie wielkopolskie należy do najwyższych rangą wydarzeń historycznych. Zaznacza on, że ostatnie prace dotyczące powstania wielkopolskiego na ziemi gnieźnieńskiej pochodzą sprzed blisko 40 lat, a zawarty w nich stan badań jest nieaktualny. Dlatego tak duże znaczenie, ma zaprezentowana dziś książka. Zarówno prof. Grzegorz Łukomski, jak i dr Gerard Kucharski podkreślają, że przygotowanie publikacji i jej wydanie nie byłyby możliwe bez współpracy uniwersytetu z władzami miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu. To właśnie samorządy zajmą się dystrybucją publikacji wydanej do tej pory w nakładzie 550 egzemplarzy. Według dr. Gerarda Kucharskiego książka powinna znaleźć się w każdej bibliotece szkolnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, w każdym ośrodku kultury, w każdej bibliotece miejskiej, czy gminnej. Na razie nie będzie ona niestety dostępna w sprzedaży.

W publikacji znalazły się m.in. teksty dotyczące pieśni powstańczych, aktywności gnieźnianek w powstaniu, działalności Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gnieźnie, postawy duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej wobec sprawy odzyskania niepodległości podczas pierwszej wojny światowej. Część publikacji poświecono śladom powstania na ziemi kiszkowskiej oraz na terenie gminy Gniezno. W książce znalazł się również artykuł poświęcony obrazowi powstania wielkopolskiego na lokalnych portalach internetowych.

– Od samego początku funkcjonowania Instytutu Kultury Europejskiej Zakład Studiów Gnieźnieńskich był jednym z filarów, na którym zbudowała się tożsamość badawcza naszego instytutu – mówi prof. Marek Kaźmierczak, zastępca dyrektora IKE UAM. – Dzięki kolejnym publikacjom, pracy Zakładu, którym kieruje pan profesor Łukomski, widzimy, jak uniwersalne wartości kultury europejskiej znajdują swoje bardzo konkretne postaci, konkretne teksty, konkretne dowody w perspektywie tego, co działo się na terenie Wielkopolski, Gniezna i okolic.

Małgorzata Michałowska