Prof. Henryk Samsonowicz z „Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego”
Dodane przez admin dnia Maj 29 2014 14:00:00
Prof. Henryk Samsonowicz jest kolejnym laureatem „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”. Uroczyste wręczenie statuetki „Lednickiego Orła Piastowskiego” odbędzie się 10 czerwca o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nagroda ta została ustanowiona 12 czerwca 2009 roku uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy prof. Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Treść rozszerzona
Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski oraz prof. dr hab. Klementyna Żurowska.

Historia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego
Jednym z najważniejszych ośrodków osadniczych na mapie kulturowej wczesnośredniowiecznej Polski, z okresu kształtowania się naszej państwowości, jest Ostrów Lednicki – wyspa na Jeziorze Lednica – w środkowej części Wielkopolski. Od II poł. X wieku, pomijając wcześniejsze formy osadnicze,znajdował się tu rezydencjonalny ośrodek pierwszych książąt piastowskich, który obok Poznania i Gniezna do czasu osadzenia się władzy centralnej w Krakowie, był najważniejszym stołecznym ośrodkiem kształtującego się w nowych ramach państwa polskiego. Kustoszem tego ośrodka jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Mając na uwadze historyczną rangę tego ośrodka i jego znaczenie dla kultury polskiej w 2009 roku dyrekcja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ustanowienie nagrody, która będzie honorowała osoby i instytucje, które wniosły szczególny wkład w „zdobywanie i propagowanie wiedzy o Piastach – początkach naszego Państwa oraz (…) przekazywania unikalnej wiedzy o dynastii piastowskiej w sposób przystępny przeciętnemu odbiorcy, także przez prezentowanie chronionego piastowskiego dziedzictwa kulturowego" (z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

„Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego”
Nagrodę przyznaje raz w roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wnioski kandydatów do nagrody zgłaszane przez różne instytucje prawne i fizyczne rozpatruje i wyłania Kapituła Nagrody działająca w składzie: Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Poznański, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i sekretarz Kapituły.

Nagroda ma charakter honorowy. Laureat otrzymuje brązową statuetkę przedstawiającą stylizowanego orła piastowskiego, u której podstawy widnieje nazwa Nagrody, imię i nazwisko oraz rok edycji. Laureat otrzymuje także dyplom, ozdobiony symbolicznym wizerunkiem orła nawiązującym do orła ze statuetki.

Statuetka została opracowana przez artystkę plastyka dr Beatę Sobczyk a dyplom przez Wojciecha Kujawę. Odlew statuetki wykonał znakomity brązownik Julian Kwieciński.

W uzasadnienia Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego czytamy m.in. „Idea ustanowienia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego wynika ze szczególnej roli Województwa Wielkopolskiego, które dziedziczy spuściznę wielkiego rodu Piastów – założycieli Państwa Polskiego.

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma za zadanie docenienie wybitnych badań naukowych i wszelkiej promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastowskiej, a także ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Nieustannie są prowadzone i wydawane publikacje na temat dynastii piastowskiej. Istnieją muzea i inne instytucje chroniące dorobek naszych przodków. Jednak powszechniejsza wiedza na ten temat w Polsce pozostaje na niezmienionym, podręcznikowym poziomie. Za granicą wkład Piastów w dzieje Europy jest znany jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma zatem na celu docenienie wysiłku za szczególny wkład w zdobywanie i propagowanie wiedzy o Piastach – początkach naszego Państwa.

Stylizowany orzeł przedstawiony na statuetce stanowi odniesienie do legendarnych i historycznych symboli państwowości polskiej, a ruiny na Ostrowie Lednickim do rezydencji pierwszych Piastów, jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych do naszych czasów obiektów architektonicznych z okresu tworzenia państwowości polskiej, gdzie rezydowali pierwsi piastowscy władcy Mieszko I i Bolesław Chrobry (…)”.

(or/mn)