Jolanta Goszczyńska nowym Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków!
Dodane przez admin dnia Maj 20 2014 15:20:00
W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Aleksandra Starzyńskiego, wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołał na to stanowisko Jolantę Goszczyńską, obecnego Zastępcę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Treść rozszerzona
Propozycję wojewody poparł Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski. Jolanta Goszczyńska jest z wykształcenia historykiem sztuki a zagadnieniami ochrony zabytków zajmuje się od 1991 roku, kiedy zaczęła pracę w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu. Od 2003 roku Jolanta Goszczyńska pełniła funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do głównych zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy między innymi realizacja krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad nimi, sporządzanie planów finansowania ochrony zabytków, prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych.

(inf. prasowa)