Historia polskiego wojska zaklęta w odznakach
Dodane przez admin dnia Maj 18 2014 00:20:00
Kilkanaście spośród 92, wchodzących w skład zakupionej w tym roku przez Muzeum Początków Państwa Polskiego kolekcji odznak wojskowych z lat 1914-1939 można oglądać na mini-wystawie w holu gnieźnieńskiego muzeum. To wyselekcjonowana ze względu na wartość historyczną grupa odznak, jakie zgromadził i pozostawił po sobie, zmarły w 2012 roku gnieźnian Ludwik Krumrey.
Treść rozszerzona
Najnowsze nabytki do zbiorów gnieźnieńskiego muzeum, czyli właśnie część kolekcji odznak wojskowych z pierwszej połowy XX w., zaprezentowano zwiedzającym podczas wczorajszej Nocy Muzeów. Jak czytamy w folderze do wystawy: „Włączenie zestawu odznak zgromadzonych przez Ludwika Krumreya do zbiorów muzealnych pozwala nie zaprzepaścić dokonań wyróżniającej się osoby kolekcjonera, znanego w Gnieźnie nauczyciela historii i wychowawcy młodzieży. Dla pokoleń młodych ludzi stanowił on niezaprzeczalny autorytet. Dla wielu był przewodnikiem w trudnych czasach, kiedy wykładanie prawdy na lekcjach historii było wyrazem nie tylko rzetelnej wiedzy, ale i odwagi”.

W skład zakupionej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego kolekcji wchodzą 92 odznaki wojskowe z lat 1914-1939. Najliczniejszą grupę stanowią odznaki pułkowe (55 sztuk), a wśród nich najwięcej reprezentuje piechotę, w dalszej kolejności kawalerię oraz artylerię. Część z nich dotyczy pułków wielkopolskich. Jednak zasięg tej grupy obejmuje niemal całe terytorium II Rzeczypospolitej, łącznie z pułkami kresowymi. W kolekcji są również odznaki odradzającego się Wojska Polskiego (15 sztuk) oraz związków kombatanckich – uczestników Powstania Wielkopolskiego (14 sztuk). Najmniejszą, ale najstarszą grupę stanowią odznaki związane z I wojną światową, podczas której formowały się pierwsze polskie formacje wojskowe (3 sztuki). Pozostałe to pojedyncze odznaki wojsk wielkopolskich i dywizjonów artylerii konnej.

Prezentowane na mini-wystawie kilkanaście odznak zachwyca nie tylko swoją historyczną i kulturową wartością, ale także artyzmem projektów i mistrzostwem wykonania. Trzeba pamiętać, że kolekcja w dużej mierze odzwierciedla dzieje Gniezna, miasta z bogatymi koszarowymi tradycjami, sięgającymi końca XVIII wieku, którego mieszkańcy zaangażowali się w Powstanie Wielkopolskie oraz wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1921. Historycy przekonują także, że odznaki są wyjątkowe, bo po zakończeniu II wojny światowej przez kilkadziesiąt lat nie miały prawa bytu i były niszczone sukcesywnie przez władze PRL.

Tegoroczny zakup do zbiorów historycznych MPPP kolekcji odznak wojskowych z okresu międzywojennego był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(ak)