O turystyce i krajoznawstwie wiedzą bardzo wiele...
Dodane przez admin dnia Luty 26 2014 09:00:00
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie odbył się Finał Powiatowy „Gniezno 2014” XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. W Turnieju rywalizowały trzyosobowe zespoły z powiatu gnieźnieńskiego, w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
Treść rozszerzona
Uczestnicy rozwiązywali indywidualnie testy: test krajoznawczy - 30 pytań; test wiedzy turystycznej i topograficznej - 10 pytań; test ze znajomości przepisów ruchu drogowego - 10 pytań; Samarytanka - test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy - 10 pytań. Komisji sędziowskiej przewodniczył Paweł Paluszkiewicz. Sędziego głównego wspomagali: Katarzyna Grzesiak, Małgorzata Kubiś-Drewek, Ewa Bosacka, Beata Chlebowska, Karol Stachowiak i Krystian Grajczak.

Do kolejnego etapu – wojewódzkiego zakwalifikowały się drużyny które zajęły I i II miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:
Szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa z Żydowa; 2. Szkoła Podstawowa z Modliszewka. Szkoły gimnazjalne: 1. Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” z Gniezna; 2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych. Szkoły ponadgimnazjalne: 1. I Liceum Ogólnokształcące z Gniezna; 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych z Gniezna.

Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:
Szkoły podstawowe: 1. Gracjan Jaskulski - SP Żydowo, 2. Kinga Jaskulska - SP Żydowo, 3. Maciej Helman - SP Modliszewko; szkoły gimnazjalne: 1. Mikołaj Nowicki - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” Gniezno, 2. Robert Guziałek - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” Gniezno 3. Aleksander Nijak - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” Gniezno; szkoły ponadgimnazjalne: 1. Maciej Kiałka – I LO Gniezno, 2. Angelika Gozdowska – ZSEO Gniezno, 3. Piotr Chudy – I LO Gniezno.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie wojewódzkim. Finał odbędzie się 11 i 12 kwietnia 2014 r. w SP nr 3 w Gnieźnie.

Organizatorami był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej w Gnieźnie.

Wioletta Nowaczyk
komandor XLII OMTT-K PTTK