Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie w Programie Ochrony Jezior Polski Północnej!
Dodane przez admin dnia Listopad 08 2013 21:00:00
W Sile koło Olsztyna marszałkowie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego podpisali „List intencyjny” pomiędzy województwami w celu stworzenia spójnego systemu działań i przedsięwzięć z zakresu ochrony jezior i ekosystemów od nich zależnych oraz poprawy jakości wód.
Treść rozszerzona
Ochrona ponad 1000 jezior (o powierzchni powyżej 50 ha) jest obowiązkiem Polski wynikającym z Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku. - Celem działań ma być przede wszystkim ograniczenie ilości wprowadzanych pośrednio i bezpośrednio związków azotu oraz fosforu, odpowiadających głównie za eutrofizację jezior. Program jest warunkiem pozyskania dodatkowych środków z funduszy europejskich na budowę infrastruktury i inne działania ograniczające degradację jezior. Działania tego typu będą dofinansowane w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 – informuje Marta Janas z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko 2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przystąpił do porozumienia dotyczącego Programu Ochrony Jezior Polski Północnej, które zamierzają realizować fundusze z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, pomorsko-kujawskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Ponieważ Program ma charakter interdyscyplinarny do jego realizacji zaproszone zostały władze 6 województw, a także Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.

O szczegółach programu już wkrótce.

(or)
Fot. Grzegorz Siemieniuk