Gratka dla miłośników średniowiecznej architektury
Dodane przez admin dnia Listopad 13 2013 15:45:00
Rotunda na zamku w Cieszynie. Co zbudowali dwaj pierwsi Piastowie? Rotunda NMP na Wawelu. Chór liturgiczny w średniowiecznej architekturze Krakowa. Dostęp do dziedzictwa narodowego – to tylko niektóre z tematów przewidziane podczas trzydniowej konferencji naukowej zorganizowanej w Gnieźnie. Cykl wykładów pt: „Średniowieczna architektura sakralna w Polsce – w świetle najnowszych badań” rozpoczęła się dziś i potrwa aż do piątku.
Treść rozszerzona
Już od dzisiaj gnieźnianie mogą brać udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie. Wykłady przewidziane są od 13 do 15 listopada 2013 roku i dotyczą najnowszych badań nad architekturą średniowieczną. Biorą w nich udział specjaliści z ośrodków naukowych z całej Polski, m.in. historycy architektury, historycy, archeolodzy, konserwatorzy. Dzisiaj przed południem odbyło się otwarcie konferencji, której przewodniczył dyrektor MPPP.

- Jest to trzeci już cykl konferencji poświęcony średniowiecznej architekturze. Wszystkie zostały zakończone publikacjami naukowymi. Jestem dumny, ponieważ rodzi się tradycja organizowania tych sesji w Gnieźnie, co jest naszą ambicją jak i wytyczonym kierunkiem działań – twierdzi Tomasz Sawicki, p.o. dyrektor MPPP oraz wyraża swoje nadzieje: - Nasi goście, wykładowcy przyjechali z różnych zakątków Polski, mamy też przedstawiciela z Czech. Byłbym dumny, gdyby w przyszłości tematyka ta była tak poszerzona byśmy mogli organizować sesje międzynarodowe.

Tegoroczna konferencja naukowa różni się tym, że z jednej strony zakres chronologiczny jest nieco poszerzony, dlatego że organizatorzy uwzględniają nie tylko architekturę romańską, ale również gotycką. Z drugiej jednak strony temat jest zawężony, ponieważ wykładowcy nie zajmują się architekturą świecką, a wyłącznie sakralną. Podtytuł tej konferencji mówi sam za siebie. Prelegenci będą prezentować swoje najnowsze odkrycia jak i najnowsze interpretacje dotyczące wczesnej architektury sakralnej.- Myślę, ze cała konferencja będzie bardzo interesująca, ponieważ poszerzy nasz zasób wiedzy o wczesnej architekturze w Polsce. Po prostu usłyszymy wiele nowych rzeczy. Po tej konferencji wydamy publikacje, która będzie zawierać wszystkie prezentowane artykuły, referaty, więc pozostanie po niej trwały ślad – zapowiada Tomasz Janiak, kierownik organizacyjny konferencji.

Dziś wszyscy zainteresowani mogli posłuchać interesujących prelekcji oraz wymienić swoje poglądy. Jako pierwsza swój wykład poprowadziła dr Klaudia Stala pt: „Zagadnienia konstrukcyjne wczesnośredniowiecznej architektury w Polsce na przykładzie rotundy NMP na Wawelu. Swoje wykłady poprowadziła m.in. dr hab. Teresa Rodzińska – Chorąży: „Rotunda na zamku w Cieszynie”. – Rotunda po II wojnie światowej wymagała gwałtownych prac renowacyjnych. Już takie prace planowano w roku 1939. Dopiero w okresie okupacji niemiecki archeolog Gregor Raschke rozpoczął tam badania – mówi Teresa Rodzińska – Chorąży.

Ta trzydniowa konferencja jest gratką dla miłośników historii i przyszłych archeologów. Jeśli nasi Czytelnicy chcą dowiedzieć się więcej o średniowiecznej architekturze sakralnej zapraszamy na kolejne dwa dni serii wykładów do Kolegium Europejskiego w Gnieźnie.

Monika Mężyńska