„Chrzest wprowadził Polskę w ówczesny świat”
Dodane przez admin dnia Czerwiec 11 2013 13:30:00
Już za niespełna trzy lata będziemy obchodzić 1050. rocznice chrztu Polski. W związku z tym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu podjęły inicjatywę zorganizowania siedmiu konferencji naukowych. Od 2012 do 2016 roku będą prowadzone dyskusje dotyczące różnych aspektów chrztu i chrystianizacji Europy Środkowej.
Treść rozszerzona
Pierwsza konferencja poświęcona danemu problemowi miała miejsce w ubiegłym roku. Jej tematem była „Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje”. Natomiast 11 i 12 czerwca bieżącego roku odbywa się druga już konferencja, której organizatorami jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Instytut Kultury Europejskiej W Gnieźnie. Tegorocznym tematem jest „Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych”. - Dzisiejsza konferencja jest już drugą z cyklu od 2012 roku. Postanowiliśmy przygotować przegląd dotychczasowych osiągnięć naukowych odnośnie właśnie kwestii związanych z Liturgią, z teologią chrztu, z historią chrystianizacji, żeby nawiązać tymi badaniami do wcześniejszych badan z okresu milenium z 1966 roku - mówi prof. Andrzej Wyrwa dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Podczas dzisiejszej konferencji w Kolegium Europejskim zostały przedstawione referaty dotyczące między innymi: „Czasu udzielania chrztu”, „Chrzcielnego wymiaru roku liturgicznego” czy „Chrztu według Apokalipsy Świętego Jana”. Prezentacje księży przybliżyły genezę, główne założenia oraz cel owego sakramentu. Dotychczas przeprowadzone badania pozwoliły bliżej przyjrzeć się całemu obrzędowi. – Nauka poszła do przodu, chcemy się przyjrzeć co nowego w nauce się pojawiło, jakie nowe badania są prowadzone, a jednocześnie w jakich kierunkach powinny pójść dalsze badania. Stąd też ta konferencja dzisiejsza jest jak gdyby takim prologiem nr 2 do dalszych dyskusji nad samymi miejscami chrztu na terenie Europy, poszczególnych władców i rozprzestrzenienia się wiary chrześcijańskiej - podkreśla A. Wyrwa.

Czteroletni cykl konferencji naukowych jak gdyby przygotowuje nas do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Ta ceremonia sprzed niespełna tysiąca pięćdziesięciu lat pozwoliła Polsce wejść do chrześcijańskiej wspólnoty Europejskiej. – Przystępując do chrztu Polska zyskała to, że wkroczyła ona do rodziny ówczesnej Europy, wszystkich krajów ochrzczonych. Chrzest otworzył też drogę do państwowości i do utworzenia struktur kościelnych no i w końcu konsekwencją tego była koronacja królewska, czyli można powiedzieć, że chrzest wprowadził całą Polskę w ówczesny świat taki jaki istniał – mówi ks. bp Krzysztof Wętkowski.

Abstrahując od chrztu Polski, warto przyjrzeć się temu sakramentowi od strony czysto społecznej. Bowiem non stop ktoś zostaje oczyszczony z grzechu pierworodnego, ale mało kto wie co dzięki temu zyskujemy. Nie zdajemy sobie sprawy jak ogromnym darem jest chrzest. Niejednokrotnie podczas dzisiejszej konferencji padło sformułowanie, które zmuszało do refleksji, a mianowicie, że jest to najwspanialszy i najcenniejszy dar od Boga. – Chrzest jest przede wszystkim wejściem w życie Boże. Człowiek przez chrzest staje się dzieckiem Bożym, ma możliwość życia w tym pielgrzymowaniu na ziemi i życia z Bogiem na wieki. Właśnie do tego przygotowuje nas chrzest i życie sakramentalne i to wszystko co w wymiarze wiary przyjmujemy jako ludzie wierzący. Więc w tym znaczeniu otwiera nam drogę do przyjmowania pozostałych sakramentów, w ogóle do życia z Bogiem nie tylko teraz, ale przede wszystkim na wieki – podkreśla ks. bp Krzysztof Wętkowski.

Choć dziś zostały przedstawione postępy dotychczasowych badań w temacie chrztu, pracy związanej z tym tematem jest jeszcze bardzo dużo. Jednak dla nas przeciętnych katolików najważniejszym aspektem owego sakramentu jest i zawsze będzie fakt, że dzięki temu weszliśmy w nierozerwalną więź z Bogiem.

Inez Fiszer