Skarby znalezione pod targowiskiem!
Dodane przez admin dnia Czerwiec 10 2013 12:00:00
Zapewne wielu gnieźnian słyszało o różnych opowieściach dotyczących tego, co może lub co na pewno znajduje się pod Placem 21 Stycznia, placem gdzie znajdowało się miejskie targowisko. Obecnie są tam prowadzone prace przy budowie nowego targowiska, a że prawo nakazuje, by przy tego typu inwestycjach sprawowany był nadzór archeologiczny, to możemy się dowiedzieć, jakie skarby znaleziono w ziemi. A przynajmniej jeden znaleziony element to unikat na skalę krajową!
Treść rozszerzona
Robert Prawniczak z Archeologicznej Pracowni Badawczej „Thor” wyjaśniał, że badania na targowisku prowadzone są już trzeci miesiąc.

- Znaleźliśmy liczne znaleziska z okresu wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, a także mniej liczne występujące zabytki pradziejowe kultury łużyckiej. Najbardziej reprezentacyjnym zabytkiem, który uchwyciliśmy jest koń szachowy z poroża. Jest to koń datowany na przełom XII i XIII wieku. Poza tym znaleźliśmy liczne przedmioty żelazne typu nożyki, przedmioty z kości, szydła, grzebienie datowane głównie na wczesne średniowiecze – mówi R. Prawniczak. - Znaleźliśmy także około 200 obiektów, konstrukcji ziemnych tzw. obiektów nieruchomych. Są to paleniska, chaty mieszkalne, piwniczki, głównie z wczesnego średniowiecza. Datujemy je na okres od XI do XIII wieku, ale to jest wstępne datowanie. Doprecyzowane to zostanie na etapie opracowań tego materiału – dodaje.

Unikatowy koń szachowy
R. Prawniczak podkreśla, że znaleziony koń szachowy to nie dala odkrycie. - Średniowiecznych figur i pionów szachowych znaleziono w Polsce około trzydziestu sztuk. Najsłynniejsze znalezisko jest z Sandomierza, gdzie znaleziono prawie kompletne szachy z poroża. I co ciekawe, ten nasz koń szachowy nawiązuje bardzo blisko do tych szachów z Sandomierza – przyznaje nasz rozmówca. - Tam te szachy zostały znalezione także na osadzie, co jest ciekawą informacją. Cały czas uważaliśmy, że tego typu znaleziska głównie pozyskiwano z grodów, a tu mamy kolejne znalezisko z osady. Figura pochodzi prawdopodobnie z XII/XIII wieku – dodaje.

Archeolog zaznacza, że znaleziono także nieliczne okazy zabytków pradziejowych kultury łużyckiej, czyli około 3 tys. lat wstecz.

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
Podczas prac znaleziono także szkielety. - Uchwyciliśmy fragment cmentarza prawdopodobnie wczesnośredniowiecznego, którego nie spodziewaliśmy się w tym miejscu. Spodziewaliśmy się cmentarzyska, natomiast współczesnego. Współczesnych szkieletów nie ma, ale są szkielety wczesnośredniowieczne – wskazuje R. Prawniczak. - W tej chwili zbliżamy się do terenu, gdzie znaleźliśmy te kości w trakcie wcześniejszych badań. Zobaczymy na ile ten cmentarz jest duży, ile tych szkieletów może jeszcze tutaj zalegać. Do tej pory uchwyciliśmy sześć szkieletów ludzkich. Wszystkie zostały wyeksplorowane, zadokumentowane i zostaną poddane analizie antropologicznej – dodaje.

Szczelina przeciwlotnicza
- W czasie badań znaleźliśmy także obiekt współczesny, czyli szczelinę przeciwlotniczą konstrukcji betonowej z okresu II wojny światowej. Obiekt został odpowiednio zadokumentowany, sfilmowana, zrysowana. Nie przedstawiał one wartości historycznej. Takich budowli jest bardzo wiele. Były one budowane na masową skalę w Europie, także w Gnieźnie mamy ich kilka. W zeszłym roku odkryto podobną szczelinę przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Ta szczelina przeciwlotnicza, prawdopodobnie zbudowana byłą w 1943 roku – przyznaje R. Prawniczak. - Poza tym uchwyciliśmy wykop pod drugą szczelinę, która miała stanąć obok tej pierwszej. Natomiast prac nie ukończono. Przyczyna zapewne leży w tym, że wojna zbliżała się ku końcowi i z tych powodów nie została budowla dokończona. Wykonano tylko prace ziemne. I niestety, te prace ziemne spowodowały zniszczenia archeologiczne, czyli zabytki archeologiczne w miejscach wykopów zostały zupełnie zniszczone – dodaje archeolog.

R. Prawniczak podkreśla, że obecnie przebadane jest około 90 procent powierzchni pod zabudowę targowiska. - Po opracowaniu archeologicznym całości prac, zostanie przekazana do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – zaznacza.

Karol Soberski