Gniezno ma największe szanse na wyjście z cienia Poznania!
Dodane przez admin dnia Grudzień 13 2013 08:00:00
W Poznaniu zaprezentowano wyniki badanie ruchu turystycznego w Wielkopolsce, w latach 2011 i 2013. I wyniki, które podała przeprowadzająca badania firma BioStat, mogą być sporym zaskoczeniem dla mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Z wniosków końcowych wynika bowiem, że w Wielkopolsce pod względem turystycznym „największe szanse na wyjście z cienia Poznania ma Gniezno”! Badania zleciła Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Treść rozszerzona
Na specjalnej konferencji prasowej w Hotelu Andersia w Poznaniu zaprezentowano wyników badań ruchu turystycznego w Wielkopolsce. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski” wyznaczono trzy główne cele badawcze: oszacowanie wielkości, struktury i dynamiki ruchu turystycznego w Wielkopolsce; ocena jakości usług turystycznych konsumowanych przez odwiedzających podczas pobytu w Wielkopolsce oraz określenie wizerunku Wielkopolski w oczach aktualnych i potencjalnych uczestników ruchu turystycznego. Badania zrealizowano w III i IV kwartale roku 2011 oraz 2013.

Z przedstawionego raportu wynika, że badani najczęściej podróż na teren Wielkopolski organizowali samodzielnie, a w trakcie podróży i/lub pobytu, towarzyszyła im rodzina i/lub znajomi.

- Na przestrzeni badanych lat odnotowano wzrost liczby udzielanych noclegów, jednak zmalał odsetek turystów jednodniowych oraz zakwaterowanych w obiektach nierejestrowanych w GUS, co miało wpływ na prognozę spadku ruchu turystycznego w roku 2013, w stosunku do roku 2011 – czytamy w raporcie z wyników badań. - Najpopularniejszym celem przyjazdu do Wielkopolski jest wypoczynek aktywny (ponad połowa badanych). Wypoczynek bierny zdecydowanie częściej jest celem przyjazdu dla turystów z dużych miast. Wypoczynek czynny był celem przyjazdu szczególnie dla członków gospodarstw domowych składających się z dwóch do czterech osób. Osoby w wieku 31-50 lat zdecydowanie częściej niż inni respondenci decydowali się na wyjazd z myślą o zwiedzaniu. Najczęściej o wyborze podróży do Wielkopolski decydują walory przyrodnicze (połowa badanych). Podczas podróży najczęściej zwiedzano zabytki – podkreślają autorzy badań.

Dalej dowiadujemy się, że zarówno podczas podróży do Wielkopolski, jak i jako środek lokomocji w trakcie jej trwania, większość badanych wybiera samochód. Dwie trzecie badanych czas pobytu w Wielkopolsce najczęściej spędzało w miastach, na zwiedzaniu. Z kolei w małych miejscowościach Wielkopolski główną formą spędzania czasu był wypoczynek i korzystanie z atrakcji terenów zielonych.

- Najbardziej zadowolone z pobytu w Wielkopolsce były osoby, których celem przyjazdu było zdrowie i opieka medyczna. Na kolejnych miejscach uplasowały się osoby odwiedzające województwo wielkopolskie celem udziału w wydarzeniu sportowym oraz w celu poznania walorów przyrody. Ponad 90 proc. badanych chce ponownie wrócić do Wielkopolski. Równie wysoki odsetek występuje w aspekcie powrotu do odwiedzonej miejscowości oraz regionu – wynika z raportu. - W obu turach badania odnotowano wysoki poziom zadowolenia z pobytu w Wielkopolsce (ponad 93 proc.). Opinie respondentów na temat składowych pobytu były dobre, średnie oceny przekraczały wartość 4 na pięciostopniowej skali. Najlepiej postrzegano bazę noclegową, a najgorzej transport lokalny, przy czym należy zauważyć, że porównanie wyników badań pokazuje wyraźny wzrost oceny w zakresie czystości transportu lokalnego – zaznaczają autorzy.

Z raportu wynika także, że na przestrzeni badanych lat wzrósł odsetek turystów zadowolonych z jakości obsługi turystycznej oraz wypoczynku: - Ankietowani największe zdecydowanie w odpowiedziach (oceny były najbardziej skupione wokół średniej) przejawiali przy ocenie bazy noclegowej i gastronomicznej. Zróżnicowanie opinii wystąpiło przy ocenie jakości obsługi działań organizatora.

Jakie wnioski z badań?
Autorzy raportu w swoich wnioskach z badań podkreślają, że główne atrybuty wizerunkowe Wielkopolski powiązane są ściśle z przyrodą (tereny zielone, lasy, jeziora, itp.); Wielkopolska kojarzona jest jako „kolebka” polskiej państwowości oraz region bogaty w historię oraz że atrakcje turystyczne Wielkopolski znajdują się głównie w: Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Licheniu, Pile, Wolsztynie, Lesznie, Jarocinie, Wronkach, Kościanie i mniejszych miejscowościach ulokowanych w pobliżu jezior.

Badani planują swój urlop w Wielkopolsce głównie w okresie letnim i trwa on od 1 do 2 tygodni. Wykazywali również zainteresowanie weekendowymi wyjazdami (poza planowanym urlopem). Turyści z Polski i zagranicy spędzali w Wielkopolsce przeważnie od 3 do 5 noclegów.

Postawić na turystykę wodną!
- Zauważa się niewykorzystany potencjał regionu w zakresie turystyki wodnej, jako miejsca wypadowego dla amatorów wypoczynku nad wodą – wskazują autorzy raportu i rekomendują „promocję turystyki wodnej, aktywnego wypoczynku nad wodą, jako doskonałej bazy wypadowej dla amatorów sportów wodnych”.

- Większość turystów odwiedzających Wielkopolskę samodzielnie organizuje swój wyjazd. Jeżeli natomiast przyjazd do Wielkopolski organizowany jest przez instytucje to najczęściej jest nią zakład pracy – czytamy w raporcie. - Turyści okazjonalnie i sporadycznie korzystają z usług Punktów Informacji Turystycznej, a co za tym idzie spada odsetka turystów korzystających ze wspomnianych punktów – wskazuję twórcy badań.

Autorzy raportu zaznaczają również, że najbardziej popularnym środkiem transportu do i po Wielkopolsce jest samochód. Ale zwrócono też uwagę na utrudnienia i koszty w poruszaniu się po Wielkopolsce innym środkiem transportu niż własny samochód. Zarekomendowano również zintensyfikowanie reklamy i zwiększenie ilości drogowskazów kierujących do wielkopolskich atrakcji turystycznych przy głównych drogach i granicach województwa.

- Należy podjąć starania w kierunku organizacji „tanich” połączeń kolejowych Wielkopolski z innymi częściami Polski oraz wybranymi miastami zagranicznymi. Trzeba też opracować i promować oferty alternatywne, w stosunku do samochodu, form przemieszczania się na terenie Wielkopolski (np. trasy rowerowe, kolejowe, loty balonem, itp.) - sugerują autorzy raportu.

Gniezno ma największe szanse!
Bardzo ciekawe i dające dużo do myślenia są wnioski, jakie autorzy badań wyciągnęli w stosunku do Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

W raporcie czytamy, że „największe szanse na wyjście z cienia Poznania ma Gniezno”. - Badani turyści dostrzegają niemal wyłącznie promocję Poznania, bez wzmianek o innych miejscowościach Wielkopolski. Wielokrotnie zwracano uwagę, że Poznań „przyćmiewa” pozostałe atrakcje Wielkopolski, ale zdaniem uczestników wywiadów jakościowych Gniezno dysponuje możliwością wypromowania unikalnego produktu turystycznego w skali kraju i ma największe w Wielkopolsce szanse na wyjście z cienia Poznania – podkreślają autorzy.

Autorzy badań zasugerowali też, co Gniezno i powiat gnieźnieński musi zrobić, by „wyjść z tego cienia”. Ich zdaniem należy opracować ofertę turystyczną obejmującą różne warianty spędzania czasu wolnego o charakterze indywidualnym i grupowym podczas wyjazdów 3-5 dniowych.

- Należy także położyć duży nacisk na promocję Gniezna i budzenie jego skojarzeń z historią Państwa Polskiego. Trzeba uzupełnić turystyczną oferty Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego o święta ludowe, skanseny, zjazdy odtwórców kultury i wierzeń oraz festiwale folklorystyczne. Warto też rozważyć wykorzystanie wizerunku Gniezna w promocji aktywnej turystyki rodzinnej opartej na wspólnym odkrywaniu baśniowych i legendarnych tajemnic – proponują autorzy badań.

Do tego tematu powrócimy.

Opr. Karol Soberski