PiastowskaKorona.pl członkiem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej!
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2013 14:45:00
Bardzo miła informacja dotarła do nas przed chwilą z Poznania z posiedzenia Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Podczas posiedzenia, Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków WOT-u firmy Media Lokalne wydawcy portalu turystycznego www.PiastowskaKorona.pl!
Treść rozszerzona
Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest Stowarzyszeniem, którego członkami są: województwo wielkopolskie, samorządy terytorialne, stowarzyszenia turystyczne i podmioty gospodarcze. Głównym celem działalności jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych. Cele te realizowane są m.in. poprzez: organizację wystąpień promocyjnych w kraju i za granicą, wydawanie folderów i informatorów o atrakcjach i produktach turystycznych, organizację szkoleń, m.in. na temat tworzenia produktów turystycznych, oznakowania turystycznego, współpracę z dziennikarzami, którzy w swoich mediach promują nasz region i ciekawe oferty turystyczne, tworzenie turystycznej strony internetowej Wielkopolski oraz zorganizowanie świadczenia usług w zakresie informacji turystycznej.

- Nie będziemy ukrywać, że jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Przyjęcie naszej firmy i naszego portalu turystycznego w poczet Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej jest dla nas dużą nobilitacją i dodaje nam sił do dalszej pracy na niwie turystycznej w naszym regionie – mówi Karol Soberski, redaktor naczelny portalu PiastowskaKorona.pl.

Jak dodaje K. Soberski członkostwo w WOT pozwoli nam na szeroką skalę promować przedsięwzięcia turystyczno-historyczne organizowane przez portal PiastowskaKorona.pl jak choćby Piastowski Festiwal Wodny.

- W najbliższym czasie zamierzamy uruchomić kilka innych projektów turystycznych, a dzięki członkostwu w WOT będziemy mogli o nich poinformować miłośników turystyki w całej Wielkopolsce – dodaje K. Soberski.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna działa od 1 stycznia 2004 r. Zrzesza przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Do Stowarzyszenia należy obecnie 83 członków, w tym 42 samorządy. Najważniejszym członkiem jest Województwo Wielkopolskie, które przekazuje największe składki na jego działalność.

I Walne Zebranie WOT, które odbyło się 15 grudnia 2003 roku zatwierdziło program działania na 2004 rok oraz wybrało Zarząd. Prezesem Zarządu został Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

(as)
(W tekście wykorzystani informacje ze strony: wot.org.pl)