Szkolenie przewodników Szlaku św. Jakuba w Niemczech
Dodane przez admin dnia Luty 08 2013 14:30:00
Jest rzeczą powszechnie znaną i oczywistą, że pielgrzymki zorganizowane potrzebują opiekunów i przewodników. W krajach Europy zachodniej jest to standard, który nie dziwi nikogo. I nie chodzi tu o grupy kilkusetosobowe, ale o małe, czasami składające się z kilkunastu uczestników. Dlatego organizuje się tam szkolenie kwalifikowanych przewodników pielgrzymek. Poniżej krótka relacja z takiego kursu, który miał miejsce w tym roku w Niemczech, z udziałem koordynatora szlaku św. Jakuba w Polsce – Sławomira Kozłowskiego.
Treść rozszerzona
Szkolenie miało charakter trzech weekendowych modułów. Pierwszy odbył się w Augsburgu na przełomie marca i kwietnia 2012, drugi w połowie maja w Eichstätt a ostatni w końcu lipca br. w miejscowości Hirschberg. Wszystkie miejscowości leżą na terenie Bawarii, gdyż głównym organizatorem szkolenia było niemieckie stowarzyszenie Jakobuswege e.V. z siedzibą w Eichstätt, zajmujące się od lat szeroko rozumianymi kwestiami szlaku św. Jakuba, przede wszystkim w południowych Niemczech. Szkolenie obejmowało bardzo wiele zagadnień i nie sposób wymienić je wszystkie, dlatego trzeba ograniczyć się do kilku najważniejszych.

Motywem przewodnim szkolenia był szlak św. Jakuba, tak więc część wykładów poświęcono postaci św. Jakuba, charakterystyce i historii pielgrzymowania oraz sferze duchowej towarzyszącej każdej pielgrzymce. Spora część zajęć dotyczyła praktycznej strony pielgrzymowania widzianego oczyma przewodnika: konflikty w grupie i ich łagodzenie, organizacja pielgrzymki od strony praktycznej, a więc zapewnienie wyżywienia, noclegów i opieki duchowej przewodnika. Ta część została przedstawiona w sposób jak najbardziej praktyczny, gdyż jednym z elementów szkolenia była całodzienna, kilkunastokilometrowa pielgrzymka uczestników kursu. Oczywiście nie obyło się też bez elementów pierwszej pomocy, kwestii komunikacyjnych i ubezpieczeń. Uczestnikami kursu byli Niemcy z terenu Bawarii, gdyż to właśnie oni będą ekspertami na tamtym terenie. Szkolenie zakończyło się rozdaniem certyfikatów i wspólnym omówieniem całego kursu.

Jedynym obcokrajowcem biorącym udział w opisywanym szkoleniu był przedstawiciel Polski - Sławomir Kozłowski. Jego udział był możliwy dzięki programowi Unii Europejskiej i projektowi Leader „Europejskie szlaki św. Jakuba” realizowanemu przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Światowid w Łubowie. Powyższy projekt zakłada ożywienie idei jednego z najważniejszych szlaków kulturowych Europy w naszym kraju. Główne elementy szkolenia w Niemczech zostaną przetransponowane do Polski i dopasowane do naszej specyfiki pojęcia pielgrzymowania, które w Polsce ma częściowo inny charakter niż u naszych zachodnich sąsiadów. Dla zainteresowanych tą problematyką podobny kurs zostanie zorganizowany w Polsce.

(m/n)