Drewniana świątynia św. Mikołaja w Łubowie
Dodane przez Janusz Rafinski dnia Styczeń 26 2013 10:30:00
Kościół w Łubowie, pod wezwaniem św. Mikołaja, jest najstarszym kościołem drewianym w powiecie gnieźnieńskim i jednym z najstarszych w Wielkopolsce. Jest malowniczo położony w otoczeniu wysokich drzew, na rozwidleniu dróg z Gniezna do Poznania i Pobiedzisk. Został wzniesiony w 1660 roku staraniem S. Dzianotta - sufragana kijowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i przełożonego zakonu maltańskiego (stąd na wieży kościoła krzyż maltański). Kaplicę północną dobudowano w 1720 r. a wieżę w 1820 roku. Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy, kryty gontem. Wyposażenie wnętrza jednolite, barokowe o charakterze ludowym. W prezbiterium warte zobaczenia są: drewniany ołtarz główny, a w jego nastawie obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, czczony przez miejscową ludność jako obraz Matki Boskiej Pocieszycielki Wiernych, kamienna chrzcielnica z XVI w., oraz rzeźba św. Benona. We wschodniej części nawy, tuż przy prezbiterium, znajdują się ołtarze boczne. Prezbiterium od nawy oddziela belka tęczowa z Grupą Ukrzyżowania.

Treść rozszerzona


 Foto: © Janusz Rafiński 2013
Ciekawa jest historia wsi Łubowo, która sięga XIII wieku. W XIV w. właścicielami wsi byli Dryjowie, zwani niekiedy Sobiejuchami, którzy fundowali pierwotny kościół. W r. 1458 Łubowo uznane było za miasto, bowiem na wyprawę przeciwko Krzyżakom musiało wysłać 2 pieszych wojów, do czego zobowiązane były tylko miasta. Łubowo nazywano miastem jeszcze w 1580 roku, później nazywa się je już wsią. W końcu XV w. część Łubowa stanowiła właśność Górków.  Foto: © Janusz Rafiński 2013  Foto: © Janusz Rafiński 2013  Foto: © Janusz Rafiński 2013  Foto: © Janusz Rafiński 2013  Foto: © Janusz Rafiński 2013  Foto: © Janusz Rafiński 2013  Foto: © Janusz Rafiński 2013