Pola Lednickie - najmłodsza miejscowość powstała z najstarszej!
Dodane przez admin dnia Styczeń 05 2013 19:30:00
Dzisiaj w gminie Kiszkowo odbyło się bardzo doniosłe wydarzenie. Uroczyście nadano nazwę urzędową Polom Lednickim - terenom wokół Bramy III Tysiąclecia nad brzegami Jeziora Lednickiego. Oficjalnie miejsce to - dotąd potocznie zwane Polami Lednickimi - już 1 stycznia 2013 roku stało się odrębną miejscowością na mapie Polski i najmłodszą w naszym regionie. Warto dodać, że Pola Lednickie zostały wyodrębnione z najstarszej miejscowości w gminie Kiszkowo - Imiołek.
Treść rozszerzona
Przypomnijmy, że Pola Lednickie, to część wsi Imiołki w gminie Kiszkowo, leżącej nad Jeziorem Lednickim. Jest to miejsce szczególne dla wielu młodych chrześcijan, spotykających się tu od 1997 roku na tzw. Ogólnopolskich Spotkaniach Młodzieży Lednica 2000. Wniosek o nadanie złożyła Rada Gminy Kiszkowo, do której z inicjatywą ustalenia nazwy miejscowości „Pola Lednickie” wystąpiło Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów oraz poznańskie Stowarzyszenie Lednica 2000.

„Słowo Pola Lednickie wymyślił Ojciec św. Jan Paweł II”
- Uczestniczymy dziś w bardzo doniosłym wydarzeniu. Wydarzeniu historycznym, który jest konsekwencja odważnego kroku, podjętego przeze mnie w 1996 r. - rozpoczął dzisiejszą uroczystość ojciec Jan Góra, twórca lednickich spotkań. - Miejsce to jako samodzielny organizm służy najwyższym ideałom Ojczyzny i Kościoła, a przede wszystkim wychowaniu polskiej młodzieży. Chcę kochani, byście przyjeżdżali tu nie do jakiegoś księdza, tylko do siebie. Słowo Pola Lednickie wymyślił Ojciec św. Jan Paweł II. Mówił: „Stoicie na Polach lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski, pragniecie wziąć w swoje ręce całe dziedzictwo ojców i przekazać je w III tysiąclecie”. Moim zadaniem jest kontynuowanie tego, co robił Jan Paweł II. On ukochał młodzież, interesował się jej problemami. Kiedyś tu na tych polach rosło zboże, teraz, od 17 lat rosną tu Ludzie III Tysiąclecia – podkreślił dominikanin, gospodarz tego terenu.

W uroczystości wziął udział ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, który stwierdził, że nadanie nazwy to jeszcze większe wyzwanie do działania. - Do pracy nad sobą, nad tym, by uczyć młodych ludzi, by stali się lepszymi ludźmi, by żyli bliżej Boga. Mimo, że oficjalnie nikt nie jest tu zameldowany, to obywatelem nr 1 tego miejsca jest Jezus Chrystus – zaznaczył ks. abp J. Kowalczyk.

- Pola Lednickie jako miejscowość pojawiła się na mapie Polski 1 stycznia 2013 roku. Stanowi ją niezamieszkały obszar ok. 0,4 ha w gminie Kiszkowo. Jest to najmniejsza niezamieszkała miejscowość w Polsce – powiedział Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo, a następnie przedstawił informacje, jak administracyjnie doszło do wydzielenia nowej miejscowości z terytorium miejscowości Imiołki. - Zgodnie z opinią wojewody, oficjalne ustalenie funkcjonującej już potocznie nazwy „Pola Lednickie” właściwie identyfikuje wskazany we wniosku teren - miejsce pielgrzymek i religijnego kultu. Niezamieszkały obszar, należący do Klasztoru Ojców Dominikanów w Poznaniu, Domu Zakonnego Ojców Dominikanów w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Lednica 2000, na którym znajduje się Brama III Tysiąclecia w kształcie ryby, obejmuje działki położone we wsi Imiołki – dodał wójt.

Nowo powstała miejscowość nie stanowi osobnego obrębu ewidencyjnego i jest położona na obszarze obrębu ewidencyjnego Imiołki.

„Pola Lednickie” poświęcone
Następnie wszyscy wyszli na zewnątrz Ośrodka Jana Pawła II i przeszli do znaku z napisem „Pola Lednickie”, gdzie Prymas Polski dokonał oficjalnego poświęcenia tablicy „będącej symbolem, wyrazem całego areału, które został przez władze świeckie określone i wydzielone z części wsi Imiołki”.

- Prosimy Cię Panie Boże o to, aby na tej przestrzeni terytorialnej, zwanej Polami Lednickimi, Twoje słowo stało się ciałem, aby myśli , które odczytywane są z Ewangelii, skierowane do nas, czyniły nas wszystkich ludźmi dobrymi – mówi Prymas. - Prosimy Cię o to, ażeby wszystko co nazywasz dobrem, stawało się rzeczywistością tej przestrzeni terytorialnej, a ta nowa nazwa niech trwa na wieki jako wyraz tego wszystkiego co jest i będzie czynione dobrze na tych Polach Lednickich, które dziś poświęcamy – dodał.

Podczas uroczystości odczytano też stosowne dokumenty związane z nadaniem nazwy. Uczestnicy wzięli także udział we wspólnej modlitwie i odnowieniu chrztu św. w kaplicy w miejscu chrztu Polski. - Byliśmy świadkami przypieczętowania powstania nowej miejscowości – podsumował wójt Bąkowski.

Miejscowość Imiołki jest najstarszą datowaną w gminie Kiszkowo. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z Bulli papieża Innocentego II z 1136 roku. Miejscowość Pola Lednickie – wyodrębniona z Imiołek – jest natomiast najmłodszą, powstała bowiem 1 stycznia 2013 r.

Anna Frąckowiak