„Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda”
Dodane przez admin dnia Grudnia 17 2012 19:00:00
Taki tytuł nosi jedna z najnowszych publikacji naukowych pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie z serii monografie czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia”. Książka z dwóch odmiennych perspektyw opisuje dynamiczną i bogatą w tradycję relację odnoszenia się do siebie dwóch zróżnicowanych kulturowo społeczności, którym przyszło żyć razem, a czasem jedynie obok siebie.
Treść rozszerzona
„Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda” jest pracą zbiorową pod redakcją ks. prof. dr hab. Waldemara Szczerbińskiego, kierownika Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie oraz doktoranta mgr Bartosza Lampkowskiego. Ósmy tom z serii monografie czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia” ujrzał światło dzienne w tym tygodniu. W publikacji prezentowane są badania i wyniki badań dokonywane w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie oraz osoby zaprzyjaźnione z Instytutem. Motywacja książki jest dwuczłonowa – odzwierciedla zainteresowania i kierunki badawcze pracowników zakład oraz jest wynikiem pasji innych jednostek badawczych w całej Polsce.

Autorzy publikacji zadali sobie pytanie o to, czy w przypadku społeczności żydowskiej i polskiej dochodziło do poprawiania relacji i wzajemnego przenikania się czy też do alienacji i wrogości. - Wnioski tego tomu są nader ciekawe i nie dlatego, że znaleźliśmy jakąś receptę, uniwersalny wzór na odczytanie tej relacji. Na pewno istotne i ważne są pogłębione studia nad tym tematem. Przy tak ograniczonej objętości pracy nie da się podać jednoznacznej odpowiedzi. Staramy się jednak ukazać problem, spróbować uogólnić charakter tej relacji i konkluzja jest taka, ze relacja polsko - żydowska jawi się jako wielobarwny obraz, układanka z puzzli, które choć nie zawsze do siebie pasują, to inspirują, i są ciekawe. Mogą jawić się jako dziwne, niepasujące, czasem są to krwawe plamy, czarne karty historii. Jednak w całości tworzą obraz wspólnej koegzystencji, obraz wspólnego stawiania czoła problemom, obraz rozwijania się dwóch, bogatych w tradycje społeczności – przyznaje Bartosz Lampkowski, współautor publikacji pt. „Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda”, który dodaje, iż w książce zabrakło najnowszych wątków, które pojawiły się na kanwie filmu „Pokłosie”.

Relacje polsko – żydowskie od zawsze były złożone. Współcześnie, ograniczają się one do zagadnień dialogu judaizmu z chrześcijaństwem. Pojawia się także wątek holocaustu, który jest na tyle świeży i niezbadany, że systematycznie pojawia się w pracach naukowych. Innym, inspirującym polem badań współczesnych jest także kwestia tego, co o judaizmie mówią polskie podręczniki religii.

Tomy czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia” oraz monografie, w tym publikację pt. „Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda” można nabyć w sekretariacie Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 5-7 oraz bezpośrednio w Wydawnictwie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikacje są także dostępne w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej.

Paweł Brzeźniak