Szczęśliwa trzynastka dla „Ofiar zabobonu'' i dla Kiszkowa!
Dodane przez admin dnia Grudzień 03 2012 22:00:00
Trzeciego grudnia o godz. 13.00 w Poznaniu, w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk, miało miejsce podsumowanie XIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty oraz podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zlokalizowane (zarejestrowane) na terenie województwa wielkopolskiego.
Treść rozszerzona
Jedna jednostka (instytucja) mogła zgłosić wyłącznie jeden projekt. W konkursie tym, mogły brać bowiem zrealizowane projekty w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zgłoszony projekt musiał być w takim stopniu zaawansowania jego realizacji, aby umożliwił ocenę Zespołowi Sędziów Sprawozdawców. Musiał on również wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu oraz jego społecznego lokalnego oddziaływania, przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie mógł być także projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu. Ze zgłoszonych projektów, zespół sędziów sprawozdawców wyłonił 55, które następnie zostały ocenione na miejscu u beneficjenta. Następnie, ocena ta przekazana została do Wysokiej Kapituły, której przewodniczył Marszałek Tomasz Bugajski i ona dokonała wyboru zwycięzcy.

I miejsce i nagrodę w wysokości 16 tys. złotych, zdobył projekt zrealizowany przez Gminę Kiszkowo pod hasłem „Odkrywamy lokalną historię”. Dla przypomnienia dodajmy, że projekt ten realizowany był od sierpnia do października br. W ramach jego, wydana została publikacja pt. „Ofiary zabobonu” Franciszka Ksawerego Tuczyńskiego – osiemnastowieczna powieść obyczajowa.

W książce tej, oprócz opisów ówczesnego Kiszkowa, pokazane jest w prosty sposób, jak powstają plotki, zabobony i przekazania. Autor w ten sposób pośrednio nawiązał do wydarzeń z 1761, kiedy to sąd kiszkowski skazał na śmierć 10 niewinnych kobiet, zielarek z Gorzuchowa, które posądzono o uprawianie magii i czarów.

Dzięki tej książce, mieszkańcy Kiszkowa i okolic, mogą również zapoznać się z postacią Franciszka Ksawerego Tuczyńskiego, który w dziewiętnastym wieku był nauczycielem w kiszkowskiej szkole. A była to niezwykła postać jak na ówczesne czasy. Był nauczycielem i organistą w miejscowym kościele. Ogromnym krzewicielem polskości. Walczył on z zaborcą, pisał powieści, kujawiaki, oberki. Grał na wszystkich instrumentach. Był prekursorem polskiej oceanografii, geografem i wspaniałym wychowawcą. Wielokrotnie go za to aresztowano i więziono. Zmarł w wieku 46 lat, a pozostawił po sobie ponad 50 książek! Kiszkowski okres, był dla niego bardzo płodny, jako dla pisarza. Z Tuczyńskim najpierw walczyła władza pruska, a później socjalistyczna. Do tego stopnia, że stał się pisarzem potępionym i niestety zapomnianym.

Wydana publikacja, powiększona została o biografię autora, którą przygotował Dawid Jung, były mieszkaniec Gminy Kiszkowo. Książka wzbogacona została także o 12 grafik, autorstwa 17-letniego Dawida Sierzchulskiego Z Rybna Wielkiego, ukazujących ówczesny wygląd miasta. Projekt koordynowany był przez pracowników Urzędu Gminy w Kiszkowie: Annę Frąckowiak, Bartosza Krąkowskiego i Radosława Występskiego, a nad całością sprawował władzę wójt gminy Kiszkowo - Tadeusz Bąkowski.

W ramach projektu przeprowadzony został także konkurs literacki im. F.K. Tuczyńskiego, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, w którym udział wzięło 386 osób. Podsumowanie projektu i konkursu literackiego miało miejsce 5 października w Kiszkowie, podczas wieczorku literackiego.

Gratulując wygranej w konkursie zorganizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zwrócił uwagę, że ocena projektu pokazała, jak wiążące są działania samorządów terytorialnych, podejmowane w ramach małych projektów, a aktywujące mieszkańców Wielkopolski. Konkurs pokazał także szereg działań, podejmowanych przez samych mieszkańców w zakresie wzbogacania oraz podnoszenia jakości życia małych miast, osiedli i małych miejscowości, w celu podniesienia jakości życia społecznego, kulturalnego a także ochronie dziedzictwa naturalnego. Podniósł także, iż: - Wielkopolska jest regionem słynącym z gospodarności, potrzebuje ludzi zaangażowanych w swoje działania, dokładnych, zorganizowanych, ambitnych i przebojowych. Takich, jak Ci, którzy w tym konkursie brali udział. Ta przebojowość polega na tym, aby łamać ramy w których się znajdujemy, które są na pierwszy rzut oka nie do pokonania, żeby pokonywać przeszkody. I właśnie Wielkopolanie wielokrotnie udowadniali, że potrafią to robić.

Na koniec, pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu oddania i zaangażowania w realizację projektu, wierząc, że w przyszłości, będą realizować podobne przedsięwzięcia, gdyż konkurs ten pokazał, co można zrobić dla przyszłych pokoleń, jednocześnie zachowując tradycje.

Nagrody wręczała również Hanna Grunt, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: - Dzisiejszy dzień jest kolejnym sukcesem dla wszystkich uczestników tego konkursu. Wiadomo, że jeśli jest konkurs, to zawsze muszą być ci, którzy wygrywają, zdobywają, ale uczestnictwo w tym konkursie od wielu lat, nauczyło mnie, że wszystkie inicjatywy są jednakowo ważne. Wszystkie wyzwalają w społeczności lokalnej jedność z określonym terenem, jego tradycją i tą wspólnotę, którą my żyjący zwłaszcza w dużym mieście, nie jesteśmy w stanie zauważyć. Jak jest cenna i droga dla tych, którzy w tym życiu społecznym uczestniczą. Wszystkim Państwu gratuluję, życzę dalszych satysfakcji i dalszych pomysłów, które będą realizowane na przyszłość, ale i dalszych startów w konkursie z nowymi inicjatywami. A WFOŚiGW dalej będzie wspierać finansowo i kontynuować tę inicjatywę.

Na zakończenie uroczystości krótki występ mieli przedstawiciele parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Michała Archanioła z Domachowa.

Anna Frąckowiak
Bartosz Krąkowski


Na ten temat:
„Mają swoje dzieje wielkie miasta, ale mają też małe miasteczka...”
„Ofiary zabobonu” - unikat na rynku wydawniczym!
Tej książki hitlerowcy nie zdążyli zniszczyć...
„Ofiary zabobonu” - nieznana opowieść o dziejach Kiszkowa!