„Jestem Kaszubą w Poznaniu”
Dodane przez admin dnia Wrzesień 29 2012 16:00:00
Tak o sobie zwykł mawiać jeden z najznamienitszych polskich historyków i mediewistów – prof. Gerard Labuda. Dokładnie w poniedziałek, 1 października, mija druga rocznica śmierci tej wybitnej postaci, która otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta Gniezna. Osobie prof. Gerarda Labudy poświęcono dzień przedzjazdowy Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, który odbył się w Kolegium Europejskim UAM w Gnieźnie.
Treść rozszerzona
Choć niektórzy próbowali przekręcać powiedzenie profesora Labudy, mówiąc: „Jestem Kaszubą z Poznania”, to nie pozostaje wątpliwości, że to właśnie do Kaszub był przywiązany najmocniej. I to właśnie w tym regionie znajduje się emocjonalne centrum jego badań historycznych. Na tym tle, o wiele słabiej wypada Wielkopolska, choć nie można zapominać, że miała ona duże znaczenie w życiu tego wyjątkowego historyka.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, które obradowało w Gnieźnie, postanowiło oddać hołd nieżyjącemu już profesorowi. Była nim konferencja naukowa poświęcona pamięci historyka, która została zorganizowana w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie. - Prof. Labuda bardzo wyraźnie podkreślał znaczenie Gniezna w formowaniu się państwa piastowskiego i zdecydowanie uznawał prymat tego grodu nad takimi ośrodkami jak: Giecz, Poznań czy też Ostrów Lednicki. Z jednej strony, Gniezno było dla niego podstawową siedzibą książęcą, a z drugiej – miejscem funkcjonowania i działania pierwszego polskiego biskupa, Jordana i jego następcy Ungiera. To Gniezno jawi się u niego jako centrum państwowości polskiej od początku do końca – przyznał prof. Józef Dobosz z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, autor referatu pt. „Wielkopolska średniowieczna w badaniach Gerarda Labudy”. Prelegent był jednocześnie delegatem poznańskiego oddziału PTH, które sprawowało funkcję organizatora i gospodarza Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Prof. Józef Dobosz wspomniał w swojej prelekcji o istotnych obszarach badawczych prof. Gerarda Labudy. Pośród nich, znajdowały się m.in.: badania nad początkami państwa polskiego, najstarsze budowle sakralne, slawistyka z wątkami niemieckimi, organizacja Kościoła Katolickiego, dynastia Piastów oraz historia nauki i kultury. Nie brakowało także dziedzin związanych stricte z Wielkopolską - pierwsze klasztory – m.in. Mogilno (początki tego miasta), relacje diecezji poznańskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej, Wielkopolska w walce z niemieckim najazdem militarnym, czy też dawne dzieje polityczne Wielkopolski.

W trakcie konferencji, prof. Józef Dobosz, wręczył prof. Henrykowi Samsonowiczowi „składankę” dwóch publikacji popularnonaukowych prof. Labudy wydanych z serii „Dzieje narodu i państwa polskiego”, a więc „Pierwsze państwo polskie” oraz „Korona i Infuła. Od Monarchii do poliarchii”. Warto zaznaczyć, że prof. Samsonowicz jest autorem wprowadzenia do najnowszej publikacji, którą będzie można zakupić od poniedziałku, 1 października, a więc dokładnie od 2. rocznicy śmierci prof. Gerarda Labudy.

Drugą prelekcją podczas konferencji naukowej była prezentacja dr hab. Edwarda Skibińskiego z Instytutu Historii UAM w Poznaniu pt. „Źródło i źródłoznawstwo w koncepcjach historiograficznych Gerarda Labudy”.

Na zakończenie dwudniowego Walnego Zgromadzenia Delegatów, ponad 200 uczestników wzięło udział w wyborach nowych władz Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Paweł Brzeźniak