Zbigniew Chmiel laureatem nagrody im. prof. Stanisława Herbsta!
Dodane przez admin dnia Wrzesień 29 2012 12:00:00
W działalności akademickiej niezwykle ważne jest docenienie pracy i poświęcenia, jakie w swoje dzieła wkładają młodzi i ambitni naukowcy. Temu służy przyznawanie nagrody im. prof. Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z zakresu historii. Tegoroczni laureaci zostali uhonorowani w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, które odbyło się w auli Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie.
Treść rozszerzona
Prof. Stanisław Herbst był historykiem, badaczem dziejów nowożytnych, varsavianistą, historykiem wojskowości. Pełnił funkcję profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej, a także długoletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zainteresowania naukowe prof. Herbsta obejmowały historię nowożytną wojskowości, historię miast, historię kultury nowożytnej, metodologię historii i geografię historyczną. Był wybitnym znawcą dziejów Warszawy i Mazowsza. Przeprowadził pełne badania nad genezą polskiej sztuki wojennej XV i XVI wieku oraz kształtowaniem się sztuki dowodzenia w początkach XVII wieku.

Nagroda im. prof. Stanisława Herbsta utworzona została w 1973 r. W 2011 r. została reaktywowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. Tematyka zgłaszanych prac dotyczyć mogła takich dziedzin jak: historia kultury, historia miast oraz historia wojskowości. Kandydatury do nagrody mogły zgłaszać instytuty, zakłady lub katedry wyższych uczelni w Polsce. Zgłaszać należało najlepsze spośród prac przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Prace należało dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej – do tego, niezbędne było dołączenie opinii promotora oraz recenzenta, które były podstawą do dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego oraz życiorys kandydata.

Jury konkursu, składające się z przedstawicieli PTH, zdecydowało o wynikach 29 maja po tajnym głosowaniu. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Zbigniew Chmiel z Uniwersytetu Warszawskiego, za napisanie pracy magisterskiej pt. „Wyprawa Zygmunta III Wazy na Smoleńsk i działania wojenne do czasu rozpadu obozu tuszyńskiego (grudzień 1608 – styczeń 1612)”, której promotorem jest prof. dr hab. Mirosław Nagielski. Uhonorowania zwycięzcy dokonał prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Nagroda dla zwycięzcy to 5 tys. zł.

Jak przyznał laureat konkursu, dostąpienie takiego zaszczytu wymagało wiele pracy i wyrzeczeń. - Generalnie, napisanie pracy magisterskiej wymaga od osoby na IV i V roku studiów dość dużego nakładu pracy. Jeżeli historyk chce napisać porządną pracę, opierając się na źródłach rękopiśmiennych przechowywanych w archiwach, to wymaga to o wiele większych nakładów pracy i czasu. Następuje przebrnięcie i odczytanie rękopisów, zinterpretowanie, a dopiero później napisanie pracy, które jest podsumowaniem długiego procesu twórczego – przyznaje Z. Chmiel, który aktualnie jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugie miejsce i nagroda w postaci 3 tys. zł przypadła w udziale Pawłowi Tyszce z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę „Barbara z Tarnowskich Zamoyska. W cieniu „wielkiego kanclerza”. Osobowość, stosunki rodzinne i działalność publiczna ordynatowej Zamoyskiej w świetle jej korespondencji”, której promotorem jest prof. dr hab. Urszula Augustyniak. Natomiast trzecie miejsce i 2 tys. zł otrzymał Kamil Potrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Infrastruktura sportowa w polityce inwestycyjnej m. st. Warszawy w latach 1934 – 1939”, której promotorem jest prof. dr hab. Szymon Rudnicki.

Termin nadsyłania prac magisterskich w kolejnej edycji konkursu upływa 31 stycznia 2013 roku.

Paweł Brzeźniak