Zarząd wybrany, plany przedstawione, nadchodzi czas działania!
Dodane przez admin dnia Wrzesień 21 2012 19:00:00
Wybór władz stowarzyszenia oraz przedstawienie planów na najbliższy rok – temu poświęcone było Walne Zebranie Członków Piastowskiego Towarzystwa Historyczno-Turystycznego, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Stowarzyszenie to, które swoją działalnością obejmuje dziesięć powiatów Wielkopolski, Pałuk i Kujaw, zamierza szeroko działać na niwie historycznej, turystycznej, przyrodniczo-krajoznawczej i kulturalnej.
Treść rozszerzona
Pomysł Towarzystwa
Przypomnijmy, że pomysł powołania Piastowskiego Towarzystwa Historyczno-Turystycznego narodził się wówczas, gdy ruszył portalu piastowskakorona.pl obejmującego swoim zasięgiem dziesięć powiatów: Gniezno, Września, Wągrowiec, Oborniki, Słupca, Żnin, Mogilno, Inowrocław i gminy z powiatów: Nakło (Szubin i Kcynia) oraz powiatu poznańskiego (Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo). Łącznie sześćdziesiąt gmin – i ten teren stał się też miejscem działania Towarzystwa.

Wybór władz
Walne Zebranie Członków otworzył Karol Soberski, który wraz z Bartoszem Krąkowskim i Leszkiem Olejniczakiem tworzyli Komitet Założycielski i przygotowali Walne Zebranie. Wczorajsze spotkania miało na celu przede wszystkim wybór władz Towarzystwa i przedstawienia planów działania na najbliższe miesiące. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną w składzie Krzysztof Burchard, Paweł Kostusiak i Jacek Wrzesiński, która czuwała nad przebiegiem wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Towarzystwa składa się z siedmiu osób i tyluż też kandydatów do Zarządu zgłoszono. Kandydowali: Anna Frąckowiak z Kiszkowa, Bartosz Krąkowski z Pobiedzisk, Janusz Kubacki-Gorwecki z Gniezna, Leszek Olejniczka z Gniezna, Karol Soberski z Gniezna, Paweł Występski z Kłecka i Daniel Trzeciak z Rogowa. W głosowaniu tajnym wszyscy kandydaci uzyskali potrzebne poparcie by móc znaleźć się w Zarządzie. Po odczytaniu wyników głosowania, nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się. Prezesem Zarządu został Karol Soberski, wiceprezesami: Bartosz Krąkowski i Daniel Trzeciak, sekretarzem - Anna Frąckowiak, skarbnikiem – Paweł Występski, a członkami Zarządu: Janusz Kubacki-Gorwecki i Leszek Olejniczak.

Następnie odbyły się wybory Komisji Rewizyjnej do której ostatecznie weszli: Radosław Grochowski, jako przewodniczący, Maciej Kędzierski – sekretarz i Tadeusz Szymanek, członek Komisji Rewizyjnej.

Plany na najbliższe miesiące
- Plan działania naszego Towarzystwa to takie cztery moduły: edukacja, badania, przedsięwzięcia terenowe i działalność wydawnicza – mówi Karol Soberski, prezes Piastowskiego Towarzystwa Historyczno-Turystycznego. - Przede wszystkim chcemy szukać białych plam w naszej lokalnej historii. Nie ma takiego miejsca w naszym regionie, w którym nie istniałyby jakieś zagadki. Gdy do tego dodamy piękno natury naszego regionu i bardzo wiele atrakcji turystycznych oraz perełek historycznych skupionych w dziesięciu powiatach, to można rzec, że grzechem byłoby nie wykorzystać tego faktu, że mieszkamy w tak pięknym regionie Polski – dodaje.

Jednym z pierwszych projektów Towarzystwa jest stworzenie przewodnika po gminach powiatu gnieźnieńskiego, ale przewodnika zawierającego wszystkie najnowsze atrakcje. - Do stworzenia takiego przewodnika o gminach powiatu gnieźnieńskiego natchnął mnie przewodnik turystyczny „Puszcza Zielonka i okolice” wydany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Opiekę redakcyjną nad tym przewodnikiem sprawowała członkini naszego Towarzystwa, Patrycja Owczarzak i chcemy wykorzystać jej pomysł na przewodnik o Puszczy Zielona, by stworzyć taki nowatorski przewodnik po powiecie gnieźnieńskim – wyjaśnia Bartosz Krąkowski, wiceprezes Towarzystwa, inicjator przewodnika po powiecie gnieźnieńskim.

Innym pomysłem, który będzie realizowany w najbliższych miesiącach to konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Tajemnice mojej wsi”. - Poprzez ten konkurs chcemy pobudzić wśród młodzieży zainteresowanie historią swojej miejscowości, a także pokazać zupełnie nieznane wydarzenia, które zostały w pamięci naszych rodziców czy dziadków. Taki materiał także może służyć do stworzenia ciekawych miejsc z historią – uważa Daniel Trzeciak, wiceprezes Towarzystwa, na co dzień nauczyciel historii.

Ale nie tylko historia i turystyka jest w kręgu zainteresowań członków Towarzystwa. - Zamierzamy też organizować w miarę możliwości co miesiąc wyprawy po najciekawszych przyrodniczo miejscach regionu. I tak np. 6 października zapraszamy na poznawanie walorów przyrodniczych Stawów Kiszkowskich. Ponadto będziemy organizować rajdy na trasach dotąd mało znanych – dodaje Anna Frąckowiak, sekretarz Towarzystwa.

W planach Piastowskiego Towarzystwa Historyczno-Turystycznego jest także wiele innych pomysłów m.in. utworzenie szlaku pod hasłem „Grodziska i święte miejsca Słowian”, badanie i opisywanie miejsc w regionie kryjących jakieś tajemnice, przygotowanie projektów edukacyjnych dla szkół czy również organizowanie konferencji naukowych.

Działalność Towarzystwa to też organizowanie wspólnych wyjazdów na ciekawe wydarzenia historyczne w naszym regionie. Pierwszy taki wyjazd, na który jedzie grupa około 20 członków Towarzystwa to V Piknik przy Bunkrach w Gołańczy, który odbędzie się w sobotę, 22 września.

Kto tworzy Towarzystwo?
Piastowskie Towarzystwa Historyczno-Turystyczne tworzą zarówno osoby zawodowo zajmujący się historią, jak również przewodnicy turystyczni oraz pasjonaci historii, turystyki, fotografii czy przyrody. Wśród członków Towarzystwa są osoby z gmin powiatu gnieźnieńskiego (Kłecko, Mieleszyn, Łubowo, Trzemeszno, Czerniejewo, Kiszkowo), ale także w powiatu poznańskiego (Pobiedziska, Murowana Goślina), powiatu żnińskiego, jak i samego Poznania. Aktualnie jest to trzydzieści osób.

Warto podkreślić, że członkami Towarzystwa są osoby już od lat działające w swoich środowiskach jak choćby Marek Szczepaniak, kierownik Archiwum Państwowego w Gnieźnie, Jacek Wrzesiński, archeolog, kierownik Grodu w Grzybowie, Bogdan Walkiewicz, archeolog z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, znani gnieźnieńscy graficy Jarosław Gryguć, czy Krzysztof Burchard, Andrzej Szprywa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych i twórca Izby Tradycji Gminy Kiszkowo, Paweł Kostusiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, Bogumił Bielecki, znany gnieźnieński dokumentalista, czy też Tadeusz Szymanek, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

Pasjonaci historii, turystyki czy przyrody chcący włączyć się w działalność Towarzystwa mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem 506-966-706 lub e-mail: biuro@piastowskakorona.pl.

(as)

Na ten temat:
Piastowskie Towarzystwo Historyczno-Turystyczne. Pierwszy krok zrobiony...