„Profesor przyjął tę informację ze wzruszeniem”
Dodane przez admin dnia Wrzesień 15 2012 09:00:00
O kolejnym, czwartym laureacie tejże nagrody informowaliśmy już kilka tygodni temu. Tym razem, uhonorowaną postacią jest prof. Zygmunt Świechowski – jeden z najwybitniejszych polskich historyków architektury, mający wielkie zasługi dla badań nad architekturą średniowieczną, romańską i wczesnogotycką w Polsce. Wręczenie nagrody nastąpi podczas wyjątkowej uroczystości, która odbędzie się 21 września w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Treść rozszerzona
„Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego” ustanowił w czerwcu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dzięki inicjatywie prof. Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nagroda jest przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wyróżniane postacie otrzymują tę nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochronę piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, siedmioosobowa Kapituła Nagrody.

Kapitułę Nagrody stanowią: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawiciel Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wskazany przez Dyrektora Muzeum — Sekretarz Kapituły.

O tegorocznym laureacie nagrody, profesorze Zygmuncie Świechowskim, mówi prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Praktycznie rzecz biorąc, oprócz kilku innych nazwisk, które obecnie funkcjonują w nauce polskiej, profesor należy do tych najwybitniejszych. Jest wykładowcą wielu uniwersytetów zachodnioeuropejskich, a jednocześnie wychowankiem Uniwersytetu Poznańskiego, bo tutaj kończył swoje studia. Potem zajmował różne stanowiska na uczelniach wyższych w Polsce, a jednocześnie jest animatorem badającym początki architektury w taki sposób, że były to badania znacznie interdyscyplinarne – podkreśla prof. A. Wyrwa, dodając, iż na książkach z zakresu architektury romańskiej czy wczesnogotyckiej wykształciło się wiele osób oraz że są one „elementami wskaźnikowymi do poznania okolicznych przemian, jakie zachodziły na poszczególne regiony, które w trochę inny sposób się rozwijały”.

Mimo wielu osiągnięć i uznanych działań, to z pewnością jeszcze nie koniec pracy profesora Świechowskiego – naukowiec ciągle pracuje, jeździ po Europie, po Polsce, odkrywa nowe, znaczące dla historii architektury miejsca. Była to jedna z przesłanek, która nałożyła się to, że decyzja kapituły była jednogłośna. - Kiedy rozmawiałem z poprzednimi laureatami, ten wybór spotkał się z wielkim uznaniem. Profesor przyjął tę informację ze wzruszeniem, kiedy go o tym poinformowałem. Ta nagroda stanowi dla niego wyróżnienie i wielkie przeżycie – przyznaje prof. Andrzej Wyrwa.

Nagroda zostanie wręczona 21 września podczas uroczystości o godzinie 16:00, która odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z udziałem kapituły, przedstawicieli wielu jednostek naukowych i gości z całego kraju.

Paweł Brzeźniak

Na ten temat:
Prof. Zygmunt Świechowski zdobywcą Lednickiego Orła Piastowskiego