Zaskakujące odkrycie archeologiczne w Kłecku!
Dodane przez admin dnia Wrzesień 14 2012 18:00:00
Czy przed grodem w Kłecku wybudowanym w czasach Mieszka I był tam wcześniejszy gród? Tak sugeruje archeolog Tomasz Janiak. - Jest to ustalenie zupełnie nowe, można powiedzieć, że wręcz rewolucyjne, z tym, że jest to w tej chwili tylko robocza hipoteza – zaznacza. Takie są wstępne ustalenia badań prowadzonych przez Muzeum Początków Państwa Polskiego na terenie obecnego Stadionu Miejskiego w Kłecku.
Treść rozszerzona
- Obiekt, który odkrywamy nowym nie jest, ponieważ jest on nam znany bardzo dawno. Badania wykopaliskowe były tutaj prowadzone w 1937 roku pod naukowym kierownictwem prof. Józefa Kostrzewskiego. Kierownikiem tych badań było wówczas Witold Hensel. Badania te były wtedy niezwykle cenne gdyż udało się odsłonić na dużej powierzchni gród wczesnopiastowski, datowany już wówczas na wiek X – mówi Tomasz Janiak, archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego, który kieruje badaniami archeologicznymi trwającymi na terenie dawnego grodziska w Kłecku znajdującego się obecnie w obrębie Stadionu Miejskiego.

T. Janiak podkreśla, że podczas tych prac prowadzonych przed II wojną światową w Kłecku wykonano fotografie z balonu na uwięzi, podobne do tych wykonanych wówczas w Biskupinie. - Można więc powiedzieć, że ta aparatura badawcza, która tutaj była wykorzystana, to był najwyższy poziom ówczesnej archeologii – zaznacza T. Janiak.

Przypomnijmy, że gród w Kłecku został odkryty w 1937 r. podczas prac związanych z budową Stadionu Miejskiego. Robotnicy natrafili na fragmenty drewnianych i kamiennych konstrukcji. Badania wykazały, że są to prawdopodobnie pozostałości po wczesnośredniowiecznym kompleksie grodu oraz podgrodzia. - Powracamy w to miejsce po dokładnie 75 latach. W tym sezonie wykopaliska prowadzone z ramienia Muzeum Początków Państwa Polskiego mają charakter sondażowy. To jest tylko jeden sondaż, taki rozpoznawczy również o celach konserwatorskich. Chcemy bowiem ustalić jakie nastąpiły zniszczenia na tym obiekcie, na tym grodzisku i jaki jest stopień zachowania substancji zabytkowej. Mieliśmy też za zadanie uzyskanie informacji uściślających chronologię tego obiektu – wyjaśnia archeolog.

Tomasz Janiak przyznaje, że wykopaliska przyniosły rewelacyjne wyniki, ponieważ udało się odsłonić dużą konstrukcję kamienną w postaci wielowarstwowego bruku. - Konstrukcja ta jest kontynuacją bruku odkrytego już w latach trzydziestych i w ten sposób jesteśmy w stanie prześledzić ten obiekt kamienny na odcinku około 20 metrów. Obiekt ten lekko zakręca, więc pierwsza hipoteza która się nasuwa jest taka, że mamy tutaj do czynienia być może z pozostałościami jakiegoś wcześniejszego wału obronnego, wcześniejszego gródka z początku X wieku, który poprzedzał ten duży gród, który został wybudowany w okresie rządów Mieszka I – mówi T. Janiak. - Jest to ustalenie zupełnie nowe, można powiedzieć, że wręcz rewolucyjne, z tym że jest to w tej chwili tylko robocza hipoteza, która musi być zweryfikowana jeszcze przez specjalistów. Liczymy tutaj na obecność naukowców m.in. z Polskiej Akademii Nauk. W każdym razie te wyniki są naprawdę zaskakujące – podkreśla archeolog.

Kierujący badaniami w Kłecku przyznaje, że po pierwsze, nie spodziewano się wcześniejszej fazy grodu w Kłecku, a po drugie, że uzyskuje się potwierdzenie, że region kłecki na ziemi gnieźnieńskiej w okresie wczesnopiastowskim posiadał bardzo duże znaczenie, również pod względem demograficznym. - I nie jest wykluczone, że Kłecko znajdzie się na tej liście grodów najważniejszych na ziemi gnieźnieńskiej, obok Poznania, Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Giecza, Grzybowa – podkreśla. - Ośrodek w Kłecku był mniejszy niż te grody stołeczne, ale był również dwuczłonowy czyli zespół grodowy w Kłecku posiadał przynajmniej jedno podgrodzie. Jeśli chodzi o orientacyjne rozmiary tego zespołu grodowego to być może nawet miał długość 100 metrów na około 70 metrów. Ale to muszą potwierdzić badania sondażowe – dodaje i deklaruje, że Muzeum będzie występować o możliwość kolejnych wykopalisk na grodzie w Kłecku, ale już pod kątem odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące wielkości grodu i podgrodzia,oraz dotyczące wcześniejszego gródka (czy on rzeczywiście funkcjonował i jakie miał rozmiary).

Tomasz Janiak wyjaśnia, że już właściwie od okresu międzywojennego mówi się, iż gród w Kłecku pełnił ważną funkcję obronną w stosunku do stołecznego Gniezna, będąc jednym z takich grodów chroniących dostępu do centrum państwa mieszkowego od strony północnej, od strony Pomorza. - Ta koncepcja oczywiście się nie zmienia, natomiast chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Kłecko nie miało jakby jeszcze większej roli niż nam się do tej pory wydawało. Że to nie tylko funkcja militarna ale że to był duży ośrodek demograficzny, taka mała metropolia. Oczywiście, nie w tej skali co Ostrów Lednicki ale jakoś tam porównywalna – dodaje.

Karol Soberski

Fot. i współpraca: (rm)