„Szlak Piastowski jest wspólnym dziedzictwem województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego”
Dodane przez admin dnia Wrzesień 04 2012 15:00:00
Wzmożona działalność na rzecz poprawy i promocji Szlaku Piastowskiego jest realizowana przez Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego od 2011 roku. Aby ta inicjatywa przyniosła spodziewane efekty, niezbędna jest współpraca dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, na terenie których przebiega jedna z najciekawszych i najliczniej odwiedzanych tras turystycznych w Polsce.
Treść rozszerzona
W 2011 roku w wyniku prac Rady (powołanej przez marszałków: województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego) przyjęte zostały dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie. Pierwsza rozpoczyna się już w Lubiniu i wiedzie przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek. Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo, Ląd nad Wartą do Konina i Kalisza. Co warte podkreślenia, Pierwsza Stolica Polski zachowuje rolę centralnego ośrodka szlaku. Przed podjęciem wysiłków w zakresie restytucji, Szlak Piastowski charakteryzował się niskim stopniem zgodności tematycznej obiektów z profilem szlaku. Po przebudowie, zgodność oscyluje na poziomie 98 proc.

O dalszych planach rozwoju Szlaku Piastowskiego mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Chcielibyśmy w oparciu o atrakcyjne miejsca zbudować bardzo konkretną ofertę turystyczną poprzez wyselekcjonowanie tych najbardziej istotnych miejsc, które wiążą się z przekazem piastowskim, a po drugie, wzmocnienie infrastruktury turystycznej poczynając od dobrej promocji, również promocji multimedialnej. Liczymy na pieniądze z Unii, chcielibyśmy zrobić to albo z pieniędzy funduszy regionalnych albo uda nam się zbudować duży projekt, który mógłby uzyskać dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako projekt wspólny dwóch regionów – mówi M. Woźniak.

Przewodniczącym Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, składającej się m.in. z naukowców i urzędników, jest Dariusz Pilak, starosta gnieźnieński. - Szlak Piastowski jest wspólnym dziedzictwem województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego i w jakiś sposób zespala ze sobą te tereny, odnosząc się do powszechnego dziedzictwa powstania państwa polskiego. Jest to jeden z najstarszych kulturowych szlaków funkcjonujących w Polsce pokazujących polską tożsamość. Kolejnym etapem pracy, który jest przed nami, jest wpisanie w nową perspektywę rozdania środków finansowych Unii Europejskiej Szlaku Piastowskiego w swoim działaniu, promocja nowego szlaku oraz przygotowanie dokumentów strategiczno – programowych w zakresie dalszego jego rozwoju na lata 2014 – 2020 – przyznaje D. Pilak.

W przygotowania na rzecz rozwoju Szlaku Piastowskiego, aktywnie włącza się Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko – pomorskiego. - Szlak Piastowski jest wielkim wyzwaniem i ta dwuletnia praca porządkująca sposób jego organizacji, wyznaczenia ważnych miejsc dla początków państwowości polskiej jest niezwykle ważną kwestią. Ten szlak może na siebie zarabiać i przysparzać naszym regionom korzyści, również w wymiarze gospodarczym. Chcemy wykorzystać nasze regionalne organizacje turystyczne, aby stały się liderami tej współpracy strategicznej, koordynując przygotowanie dużego projektu inwestycyjno – promocyjnego – stwierdza P. Całbecki.

Obaj marszałkowie podpisali list intencyjny w sprawie restytucji Szlaku Piastowskiego, w którym „strony postanawiają zatwierdzić dotychczasowy dorobek Rady (…) oraz wyznaczyć kolejne priorytety działania w celu uzyskania synergii działań i osiągnięcia wzajemnych korzyści wynikających z popularyzacji i rozwoju Szlaku Piastowskiego”.

Do celów współpracy należy: pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego związanego ze szlakiem, zwiększanie możliwości turystycznego wykorzystania szlaku, zwiększanie atrakcyjności turystycznej obu regionów poprzez wykorzystanie potencjału szlaku, tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej skupionej wokół szlaku, priorytetowe ujęcie problematyki rozwoju infrastruktury szlaku w ramach przyszłej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla terenowych przewodników turystycznych na obszarze szlaku.

Paweł Brzeźniak