Archeologiczne odkrycia w Parku Miejskim
Dodane przez admin dnia Sierpień 10 2012 12:00:00
Nawarstwienia kulturowe związane z osadnictwem pradziejowym znaleźli archeolodzy podczas wykopalisk archeologicznych na terenie Parku Miejskiego w Gnieźnie w czasie prac ziemnych związanych z budową systemu podczyszczająco-przelewowego gromadzącego i rozsączającego wody opadowe z budynków znajdujących się w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, z przelewem gwałtownego zrzutu wód opadowych rurociągiem do stawu w Parku Miejskim.
Treść rozszerzona
Interesujący materiał kulturowy znaleziono w czasie wykopalisk na stanowisku archeologicznym datowanym na czasy kultury pomorskiej z okresu przedrzymskiego.

Z warstwy kulturowej i obiektu archeologicznego będącego pozostałością jamy zasobowej pochodzą fragmenty potłuczonych naczyń glinianych potwierdzające zasiedlenie tego terenu od trzeciego do pierwszego stulecia przed naszą erą.

Obszar Parku Miejskiego jest dużym niezurbanizowanym miejscem w centrum miasta, co umożliwiło zachowanie reliktów osadnictwa pradziejowego.

Infocentrum Starostwa Powiatowegio w Gnieźnie