„Rowerem po Ukrainie”
Dodane przez admin dnia Lipiec 04 2012 15:00:00
Zbudowanie koalicji na rzecz infrastruktury rowerowej oraz promocja ruchu rowerowego wśród mieszkańców Nadvirny i okręgu Nadvirniańskiego będą zadaniem projektu „Rowerem po Ukrainie”, który rozpoczął się w czerwcu i potrwa do 31 marca 2013 roku. Szczegóły projektu zostały omówione przez przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło w Gnieźnie.
Treść rozszerzona
Projekt RITA 2012 finansowany jest przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, administrowany jest przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, dzięki której zostanie utworzona lokalna koalicja na rzecz infrastruktury rowerowej, zostanie opracowana koncepcja szlaków rowerowych w regionie Nadvirny oraz zostaną wytyczone mapy - ślady GPS 180km. Przewidziano oznakowanie 60 km odcinka trasy rowerowej na podstawie opracowanego dokumentu. W najbliższym czasie, a dokładniej 15 lipca, ze swoją dziesięciodniową kampanią do Nadvirny wyruszy siedmioosobowa grupa z Gniezna.

Bezpośrednim efektem projektu ma być wzrost wiedzy mieszkańców na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych . Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego celu, jakim jest promocja ruchu rowerowego na Ukrainie poprzez wymianę doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem roweru jako środka komunikacji miejskiej oraz służącego do uprawiania turystyki rowerowej. - Chodzi o to, aby dzielić się z partnerami ze Wschodu swoją wiedzą, doświadczeniem tak, aby w przyszłości również kraje Europy Wschodniej mogły się szczycić lokalnymi liderami, elitami, żeby byli otwarci na świat zachodni. Poprzez ten projekt, chcemy promować nie tylko ruch rowerowy, ale także postawę obywatelską – przyznaje Maria Brykczyńska, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie.

W ramach działań przewidziano m.in. wizytę studyjną na Ukrainie i w Polsce. – Przedstawiciele Ukrainy będą brali udział w imprezach organizowanych w Gnieźnie z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu. Zapoznają się z realizacją polityki rowerowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wezmą udział w szkoleniu dotyczącym możliwości pozyskiwania środków na finansową rozbudowę infrastruktury rowerowej. Tym wszystkim chcemy się dzielić. Ponadto, chcemy promować bezpieczne poruszanie się po drogach, ponieważ na Ukrainie jest coraz więcej rowerzystów. Niestety, nie ma tam tras rowerowych w wystarczającej ilości – dodaje Grażyna Bernaciak, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie.

Na podsumowanie projektu zostaną zorganizowane wystawy fotograficzne w Polsce i na Ukrainie, które zaprezentują działania podejmowane przez okres dziewięciu miesięcy.

Paweł Brzeźniak