Prof. Zygmunt Świechowski zdobywcą Lednickiego Orła Piastowskiego
Dodane przez admin dnia Czerwiec 21 2012 15:00:00
Znamy już nazwisko czwartego laureata nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Tym razem Kapituła przyznała ją prof. Zygmuntowi Świechowskiemu! Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Nagrodę ustanowił w czerwcu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dzięki inicjatywie prof. Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Treść rozszerzona
- Naukowy i dydaktyczny wkład prof. dr hab. Zygmunta Świechowskiego w badania i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki i architektury dynastii piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi stąd też przyznanie Panu Profesorowi honorowej „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego” jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane – mówi prof. Andrzej Wyrwa, przewodniczący Kapituły, którą tworzą: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej Senior, Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i Sekretarz Kapituły.

Profesor dr hab. Zygmunt Świechowski jest wybitnym historykiem sztuki. Urodzony w 1920 roku w Poszeszuwiu na Żmudzi studia ukończył w 1950 roku na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Działalność naukową rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej, a następnie kierował Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, a w kolejnych latach objął funkcję Dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej.

Wykładał na Sorbonie w Paryżu, a także w Londynie, Berlinie, Kolonii, Strasburgu i Pawii. Jego „Sztuka romańska w Polsce” stała się publikacją podręcznikową. Jest autorem wielu publikacji książkowych i olbrzymiej ilości artykułów, wśród których na szczególną uwagę zasługują publikacje odnoszące się do dzieł architektury powstałych w Wielkopolsce w czasach piastowskich.

W 1988 roku założył stowarzyszenie „Patria Polonorum”zrzeszające kilka polskich organizacji koordynujących działania opieki nad zabytkami, m.in. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Fundację Kultury Polskiej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W 1991 roku stowarzyszenie zostało przyjęta do europejskiej organizacji „Europa Nostra”, a jego prezes prof. Zygmunt Świechowski został przyjęty do Rady Naczelnej.

Praca naukowa Profesora została uhonorowana wieloma wyróżnieniami i nagrodami, m.in. dyplomem honorowym Uniwersytetu w Poitiers i dwoma nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego. W dniu 27. X. 2008 roku, decyzją Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i generalnego konserwatora zabytków, otrzymał nagrodę im. Prof. Jana Zachwatowiczaza imponujący wkład w wiedzę o architekturze romańskiej, zwłaszcza pionierskie książki o budownictwa tego okresu na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Laureat odznaczony jest m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim.

Wręczenie Nagrody Laureatowi nastąpi w dniu 21 września o godzinie 16.00 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Laureatem pierwszej edycji tej nagrody w 2009 r. został prof. dr. hab. Gerard Labuda. W 2010 r. nagrodę otrzymała prof. Zofia Kurnatowska, a w 2011 r. prof. Jerzy Strzelczyk.

(kfs)
Fot. E. Świechowska