Konserwacja zespołu rzeźb średniowiecznych ponownie nagrodzona
Dodane przez admin dnia Maj 24 2012 16:00:00
Muzeum Początków Państwa Polskiego otrzymało Pierwszą Nagrodę w Konkursie na Wielkopolskie Wydarzenie Muzealne Roku – Izabella 2011 w kategorii działalność naukowa, konserwatorska i dokumentacji zbiorów za prace konserwacyjne nad zespołem rzeźb średniowiecznych.
Treść rozszerzona
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich oraz Departament Kultury Urzędu Województwa Wielkopolskiego. Patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dzisiaj w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Laureaci nagrodę w postaci statuetki autorstwa poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika, otrzymali z rąk Lecha Dymarskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Nagroda Izabella, jest wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych w Wielkopolsce oraz ich twórców. Pomysłodawcą nagrody był zmarły w 2007 roku Mieczysław Nadolski – były wieloletni pracownik Departamentu Kultury i Sztuki UMWW. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: działalność wystawiennicza; działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa; działalność naukowa i konserwatorska oraz działalność wystawiennicza. Muzeum Początków Państwa Polskiego do tej pory zdobyło trzy statuetki Grand Prix a także kilka nagród oraz wyróżnień.

Konserwacji zespołu rzeźb średniowiecznych
Zespół pięciu niezwykle cennych rzeźb średniowiecznych: Opłakiwanie z Gościeszyna (ok. 1430 r.), Matka Boska Bolesna (ok. 1500 r.), Św. Anna Samotrzeć (ok. 1520 r.), Złożenie do grobu (pocz. XIV w.), Zaśnięcia N.P. Marii (3 ćw. XIV w.) składa się na osobną wystawę „Rzeźba gotycka w kulturze średniowiecznej Wielkopolski”, którą przez pięć najbliższych lat będzie można oglądać w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Konserwację zespołu wykonano w ramach partnerstwa z Archidiecezją Gnieźnieńską (właścicielem rzeźb) w projekcie WRPO 6.2 „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”. Oprócz realizacji inwestycyjnych zadań projektu – modernizacji budynku Muzeum, udało się także wygospodarować środki na konserwację bardzo cennego, lecz wymagającego prac ratowniczych zespołu rzeźb średniowiecznych, pochodzącym z ekspozycji Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Kryterium wyboru obiektów do konserwacji było ich znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, stopień uszkodzenia oraz związane z nimi plany ekspozycyjne. Część zniszczeń rzeźb spowodowana była wcześniejszymi, nieumiejętnymi zabiegami, dokonywanymi na przestrzeni kilku wieków, z których ostatnie przeprowadzone były przed II wojną światową. Zastosowane metody konserwatorskie przywróciły obiektom ich pierwotny, gotycki charakter. Prace konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek Restauro s.c. z siedzibą w Warszawie pod kierownictwem Przemysława Gorka. Nadzór nad przebiegiem prac prowadzili konserwatorzy oraz przedstawiciele obu Muzeów – partnerów projektu, a całość prac wykonano od czerwca do października 2011 r.

(mr)