Sybilla dla Muzeum Początków Państwa Polskiego!
Dodane przez admin dnia Maj 21 2012 13:00:00
Muzeum Początków Państwa Polskiego zdobyło Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – XXXII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA w kategorii „Konserwacja muzealiów” za prace nad zespołem niezwykle cennych rzeźb średniowiecznych. W efekcie prac rzeźby odzyskały swój pierwotny, gotycki wyraz. Eksponaty można obejrzeć na osobnej wystawie, zwiedzając nową multimedialną wystawę 3D „Początki państwa polskiego”.
Treść rozszerzona
Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród „Sybilla” nastąpiło 18 maja 2012 roku we wnętrzach Pałacu na Wyspie warszawskich Łazienek Królewskich, podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów. Do Konkursu zgłoszono 181 projektów przez muzea z całej Polski do 10 kategorii przewidzianych przez regulamin. Nagrodzono najlepsze przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku. Nagrodę w kategorii „Konserwacja muzealiów” odebrał dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gerard Radecki w towarzystwie Przemysława Gorka, właściciela Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek Restauro.

Nagrodę otrzymano za konserwację zespołu pięciu niezwykle cennych rzeźb średniowiecznych: Opłakiwanie z Gościeszyna (ok. 1430 r.), Matka Boska Bolesna (ok. 1500 r.), Św. Anna Samotrzeć (ok. 1520 r.), Złożenie do grobu (pocz. XIV w.), Zaśnięcia N.P. Marii (3 ćw. XIV w.). Obecnie zespół jest eksponowany na osobnej wystawie „Rzeźba gotycka w kulturze średniowiecznej Wielkopolski”, którą przez pięć najbliższych lat będzie można oglądać w Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Konserwację zespołu wykonano w ramach partnerstwa z Archidiecezją Gnieźnieńską (właścicielem rzeźb) w projekcie WRPO 6.2 „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”. Oprócz realizacji inwestycyjnych zadań projektu – modernizacji budynku Muzeum, udało się także wygospodarować środki na konserwację bardzo cennego, lecz wymagającego prac ratowniczych zespołu rzeźb średniowiecznych, pochodzącym z ekspozycji Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Kryterium wyboru obiektów do konserwacji było ich znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, stopień uszkodzenia oraz związane z nimi plany ekspozycyjne. Część zniszczeń rzeźb spowodowana była wcześniejszymi, nieumiejętnymi zabiegami, dokonywanymi na przestrzeni kilku wieków, z których ostatnie przeprowadzone były przed II wojną światową. Zastosowane metody konserwatorskie przywróciły obiektom ich pierwotny, gotycki charakter. Prace konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek Restauro s.c. z siedzibą w Warszawie pod kierownictwem Przemysława Gorka. Nadzór nad przebiegiem prac prowadzili konserwatorzy oraz przedstawiciele obu Muzeów – partnerów projektu, a całość prac wykonano od czerwca do października 2011 r.

(mr)
Fot. Ludwika Gnyp www.studioflow.pl