Muzeum Początków Państwa Polskiego nominowane do nagrody na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011
Dodane przez admin dnia Maj 14 2012 18:15:00
Gnieźnieńskie Muzeum otrzymało nominację do nagrody w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za prace nad zespołem niezwykle cennych rzeźb średniowiecznych. W efekcie prac rzeźby odzyskały swój pierwotny, gotycki wyraz. Eksponaty można obejrzeć na osobnej wystawie, zwiedzając nową multimedialną wystawę 3D Początki państwa polskiego.
Treść rozszerzona
Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród „Sybilla” nastąpi 18 maja 2012 roku w warszawskich Łazienkach Królewskich, podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów. W tym roku odbywa się już XXXII edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA. Jego celem jest uhonorowanie najciekawszych projektów ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej, wyrażenie uznania dla pracy twórców i realizatorów dokonań muzealnych oraz upowszechnienie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych. W jury konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury, powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda Sybilla jest związana z Międzynarodowym Dniem Muzeów, który przypada w tym roku na 19 maja. Święto ustanowiła w 1977r. działająca przy UNESCO Międzynarodowa Rada Muzeów.

Zespół pięciu niezwykle cennych rzeźb średniowiecznych: Opłakiwanie z Gościeszyna (ok. 1430 r.), Matka Boska Bolesna (ok. 1500 r.), Św. Anna Samotrzeć (ok. 1520 r.), Złożenie do grobu (pocz. XIV w.), Zaśnięcia N.P. Marii (3 ćw. XIV w.) składa się na osobną wystawę „Rzeźba gotycka w kulturze średniowiecznej Wielkopolski”, którą przez pięć najbliższych lat będzie można oglądać w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Konserwację zespołu wykonano w ramach partnerstwa z Archidiecezją Gnieźnieńską (właścicielem rzeźb) w projekcie WRPO 6.2 „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”. Oprócz realizacji inwestycyjnych zadań projektu – modernizacji budynku Muzeum, udało się także wygospodarować środki na konserwację bardzo cennego, lecz wymagającego prac ratowniczych zespołu rzeźb średniowiecznych, pochodzącym z ekspozycji Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Kryterium wyboru obiektów do konserwacji było ich znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, stopień uszkodzenia oraz związane z nimi plany ekspozycyjne. Część zniszczeń rzeźb spowodowana była wcześniejszymi, nieumiejętnymi zabiegami, dokonywanymi na przestrzeni kilku wieków, z których ostatnie przeprowadzone były przed II wojną światową. Zastosowane metody konserwatorskie przywróciły obiektom ich pierwotny, gotycki charakter. Prace konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek Restauro s.c. z siedzibą w Warszawie pod kierownictwem Przemysława Gorka. Nadzór nad przebiegiem prac prowadzili konserwatorzy oraz przedstawiciele obu Muzeów – partnerów projektu, a całość prac wykonano od czerwca do października 2011 r.

(mr)