Kajakiem przez Puszczę Zielonkę
Dodane przez admin dnia Maj 07 2012 12:00:00
Już 20 maja w Stanicy Leśnej we Wronczynie uroczyście otwarty zostanie Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka”. Projekt zrealizowany został przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Beneficjentami końcowymi projektu – Szlak kajakowy „Puszcza Zielonka” są mieszkańcy gmin należących do Związku Międzygminnego: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz oraz mieszkańcy województwa wielkopolskiego, w większości Poznania. Inwestycja realizowana od września 2010 r. kosztowała 743.937 zł.
Treść rozszerzona
Projekt obejmuje 11,8 km szlaku kajakowego z jeziora Biezdruchowskiego w Pobiedziskach przez odcinek rzeki Głównej oraz jeziora Jerzyńskie, Wronczyńskie (Małe i Duże) do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskiego w Tucznie. Prace obejmowały roboty konserwatorskie, ziemne, umocnienia, progi, przenoski kajakowe, rozbiórki, grodze ziemne, kanały obiegowe, budowa placów biwakowych, oznakowanie szlaku. Budowa szlaku podzielona została na sześć odcinków, których wydzielenie nastąpiło po analizie stanu jezior i rzeki w kontekście prac budowlanych niezbędnych do wykonania. Całość prac pozwoliła na stworzenie w pełni przystosowanego, oznakowanego szlaku turystyki wodnej, który stanowić będzie ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną. Trasa szlaku przebiega od miejscowości Pobiedziska, Jerzyn, Wronczyn, Stęszewko do miejscowości Tuczno. Całość inwestycji zlokalizowana jest w większości na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

W ramach projektu Szlak kajakowy „Puszcza Zielonka” wykonany został szlak turystyki wodnej na obszarze jezior pomiędzy miejscowościami Pobiedziska i Tuczno. Całkowita długość szlaku wynosi około 11,8 km.

Trochę historii
Pierwszy zamysł koncepcji budowy sprawnego szlaku kajakowego na obszarze Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” pojawił się już kilka lat temu, kiedy opracowana została pierwsza koncepcja programowo – przestrzenna szlaku. Wówczas analizie poddano szlaki wodne Parku, w celu określenia optymalnego zasięgu budowy szlaku kajakowego oraz określenia podstawowych punktów planowanej inwestycji z określeniem budowy niezbędnej infrastruktury. Temat rozwinięty i uzupełniony został w kolejnych latach o ustalenia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz z Zarządem Miasta i Gminy Pobiedziska, ze względu na planowany zakres inwestycji obejmujący jeziora, znajdujące się na obszarze administracyjnym Gminy Pobiedziska.

W wyniku tych prac przygotowawczych zlecone zostało przygotowanie dokumentacji – projektu budowlanego, szczegółowo opisującego zakres planowej inwestycji – budowy szlaku kajakowego z jeziora Biezdruchowskiego w Pobiedziskach przez jeziora Jerzyńskie, Wronczyńskie do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskiego w Tucznie. Elementami tworzącymi całość projektu są prace konserwatorskie na trasie szlaku, w tym: roboty ziemne, umocnienia, budowa przenosek kajakowych, grodzy ziemnych, kanałów obiegowych, rozbiórki, placów biwakowych oraz oznakowań szlaku.

Całość inwestycji stanie się ważnym czynnikiem aktywizującym otoczenie oraz sprzyjać będzie wykorzystaniu walorów krajobrazowych Puszczy do promowania aktywnych form spędzania czasu przez mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Ranga „Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” na regionalnej mapie atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych przyczyni się do wzrostu zainteresowania rozwojem usług turystycznych na obszarze gmin Związku, w tym do realizacji inwestycji budowy kolejnych obiektów turystycznych oraz podniesienie standardu obiektów turystycznych już istniejących na obszarze Związku.

(m/n)