„Ten szlak jest naszym dziedzictwem, którego nie wolno zaniedbać!”
Dodane przez admin dnia Marzec 14 2012 16:00:00
Atrakcja turystyczna, jaką jest Szlak Piastowski, ma unikalny charakter w skali kraju, między innymi ze względu na wyjątkową niepowtarzalność nagromadzonych zabytków kultury materialnej. Aby podnieść rangę szlaku, stworzono Radę Programowo – Naukową, składającą się m.in. z naukowców i urzędników. Efekty pierwszego etapu działań tego gremium, zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
Treść rozszerzona
Szlak Piastowski jest najstarszą trasą w naszym kraju, która od samego początku była oznakowana. Przez lata, szlak był uznawany za jeden z najciekawszych w Polsce. Jednak w miarę upływu czasu, konieczne jest zainicjowanie przedsięwzięć, mających na celu popularyzację tego szlaku. Działania zmierzające ku poprawie wizerunku Szlaku Piastowskiego, są zadaniem tyleż trudnym co koniecznym. Naczelnym zadaniem ma być oznakowanie szlaku w sposób jednolity, nowoczesny i nawiązujący do głównych szlaków kulturowych Europy. Z inicjatywą przeobrażenia trasy wyszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Pomysł został przekuty w rzeczywistość, bowiem w zeszłym roku decyzją marszałków województw: wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, powołano do życia Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, do której należy 20 osób.

W jej skład wchodzą historycy, urzędnicy, przedstawiciele placówek kulturalnych i turystycznych. Aby zadanie mogło być zrealizowane, stworzono harmonogram działań, które należy wykonać. Podczas konferencji prasowej, podsumowano etap pierwszy, jakim jest praca naukowa historyków. Jak przekonywał Dariusz Pilak, starosta powiatu gnieźnieńskiego, powołanie Rady było zadaniem nieodzownym w procesie rozwoju konkurencyjności Szlaku Piastowskiego. – Bez merytorycznego wsparcia osób i instytucji zaangażowanych w pracę Rady, nie byłoby mowy o jakiejkolwiek restytucji działań na tym obszarze. Są to ludzie, którzy są absolutnymi specjalistami w swojej dziedzinie, dlatego jestem bardzo zadowolony że takie gremium udało się stworzyć i pozostaje mieć nadzieję, że Rada zrealizuje swoje ambitne cele – zaznaczył D. Pilak.

Pierwszy etap pracy Rady został zakończony w 2011 roku. Należy podkreślić, że już na początkowym etapie, wyraźnie widać skutki podjętych działań. Ważnym zadaniem było określenie cezury czasowej, do której ogranicza się nowa przestrzeń szlaku. Tą granicą jest rok 1370 a więc data zakończenia panowania dynastii Piastów. Co istotne, postanowiono przyjąć dwie główne trasy szlaku, które krzyżują się w Gnieźnie. Ma to służyć podkreśleniu roli Pierwszej Stolicy Polski jako centralnego ośrodka trasy. Pierwszy odcinek zaczyna się w Lubiniu i wiedzie przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, Brześć Kujawski oraz Włocławek. Z kolei druga trasa przebiega przez Wągrowiec, Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Radę, dotychczasowy obraz Szlaku Piastowskiego, to przede wszystkim niski stopień zgodności tematycznej obiektów z profilem szlaku. Światło na ten negatywny aspekt rzuciły wyniki badania dra Armina Mikosa von Rohrscheidta, specjalisty ds. turystyki kulturowej, który ocenił, iż pełną zgodność wykazuje 47 proc. obiektów, częściową zgodność 11 proc. obiektów natomiast brak zgodności aż 42 proc. obiektów. Cały efekt dotychczasowych prac Rady został przesłany do ponad 170 instytucji związanych ze Szlakiem Piastowskim.

Istotę podejmowanych działań podkreślił podczas konferencji Jacek Wrzesiński, przewodniczący Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”, który należy do Rady Programowo-Naukowej. – Zadanie przez nas podejmowane mają charakter wielopoziomowy. Dotyczą m.in. poprawie dostępności ważnych miejsc na szlaku oraz lepszego wizerunku ogólnego. Ludzie którzy znają to miejsce, trafią tam gdzie chcą jednak musimy pamiętać o osobach spoza naszego regionu, którym musi być zapewniona odpowiednia informacja i wszystko to, co istnieje w strukturze zwiedzania – podkreślił. J. Wrzesiński.

Jednym z członków Rady jest prof. dr hab. Andrzej Wyrwa z Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UAM w Poznaniu, który zwrócił się do obecnych na konferencji dziennikarzy z gorącym apelem o wsparcie projektu, jakim jest stworzenie „nowego” Szlaku Piastowskiego. – Ten szlak jest naszym dziedzictwem, którego nie wolno nam zaniedbać! Będziemy czynić starania, abyśmy byli bardziej zadowoleni z ogólnego wyglądu Szlaku Piastowskiego. Wspólnie musimy zewrzeć siły, aby uświadomić wszystkim, z jak istotną materią mamy do czynienia. Zadanie, które przed nami stoi, musi być zrealizowane i zrobimy wszystko, aby tak się stało. Nie ukrywam jednak, że liczymy na państwa wsparcie, jakim będzie rozpropagowanie idei tworzenia „nowego” szlaku – podkreślił prof. Wyrwa.

Drugim etapem działań podejmowanych przez Radę będzie analiza Szlaku Piastowskiego pod względem organizacji ruchu turystycznego, która zostanie przeprowadzona w tym roku. Z kolei, trzecim i ostatnim etapem będzie promocja „nowego” szlaku oraz przygotowanie dokumentów strategiczno-programowych w zakresie dalszego jego rozwoju, również z udziałem środków unijnych w ramach kolejnej alokacji na przestrzeni lat 2014 – 2020.

Tak przedstawia się pełny skład Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego:
- prof. dr hab. Hanna Kóćka – Krenz, Dziekan Wydziału Historycznego UAM
- prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UAM
- prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Zakład Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UAM
- prof. dr hab. Wojciech Chudziak, kierownik Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK
- prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Zakład Historii Gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
- prof. dr hab. Wiesław Sieradzan, kierownik Zakładu Historii Nauki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
- Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
- Jacek Wrzesiński, przewodniczący Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
- Dr Armin Mikos von Rohrscheidt, specjalista ds. turystyki kulturowej
- Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
- Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Marcin Habel, Naczelnik w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Andrzej Kaleniewicz, Kierownik oddziału Turystki Departamentu Sportu i Tusrystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
- Jan Mazurczak, Dyrektor Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
- Lech Łangowski, Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” w Poznaniu
- Wiesław Zajączkowski, Dyrektor Muzeum w Biskupinie
- Henryk Miłoszewski, Przewodniczący Sejmiku Prezesów PTTK Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Iwona Duda, Kierownik Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza
- Jerzy Splitt – Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Paweł Brzeźniak