Nowe szlaki turystyczne w Gnieźnie
Dodane przez admin dnia Marzec 14 2012 13:00:00
W latach 2011 i 2012 Urząd Miejski w Gnieźnie realizuje projekt unijny "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jednym z działań podjętych w ramach powyższego projektu jest stworzenie i oznaczenie czterech nowych szlaków turystycznych na terenie miasta, które mają uatrakcyjnić zwiedzanie i zachęcić turystów do tego, by dłużej pozostali w Gnieźnie.
Treść rozszerzona
– Miasto zleciło nam wytyczenie nowych szlaków turystycznych w mieście. Wiadomo, że może ich być znacznie więcej, ale te jak najszybciej możemy zorganizować. Jest mowa o Szlakach: Wielokulturowym, Wolnomularskim oraz Świętych i Błogosławionych. Tą trzy podstawowe szlaki. Do tego dochodzi Trakt Piastowski, żeby podkreślić to, co najistotniejsze dla Gniezna, początki miasta – mówi Jacek Wrzesiński, przewodniczący LOT „Szlak Piastowski”.

Głównym założeniem projektu „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” jest promocja Gniezna, jako miejsca przeprowadzenia pierwszych pięciu koronacji królów Polski, nierozerwalnie związanego z początkami polskiej państwowości i władzy królewskiej. Ale, jak przyznaje Jacek Wrzesiński, Gniezno to nie tylko miasto przesiąknięte historią. – Te szlaki wykraczają poza historię Piastów, wskazują oczywiście na to, że początki Gniezna są związane z Piastami, ale życie w Gnieźnie toczyło się dalej. Wielokulturowość, wielobarwność tego miasta właśnie będzie można poznać między innymi na tych szlakach – mówi przewodniczący LOT „Szlak Piastowski”.

Dlatego właśnie pojawi się Szlak Wielokulturowy ukazujący wielonarodowościowy wymiar Pierwszej Stolicy Polski. Przez wieki bowiem obywatele różnych wyznań i narodowości współtworzyli krajobraz kulturowy miasta, pozostawiając po sobie wspaniałe dziedzictwo. Znajdzie się na nim między innymi Park Trzech Kultur, dawne cmentarze ewangelickie i żydowskie oraz budynki w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej.

Nową trasą będzie również Szlak Wolnomularski. Masoni pozostawili po sobie w Gnieźnie wiele pamiątek zawierających w swej symbolice kult mądrości, pracy i braterstwa. Będzie się można o tym przekonać podążając trasą, na której znajdą się między innymi dawne loże wolnomularskie oraz kamienice z ornamentyką masońską na frontonach.

Kościół katolicki, religia chrześcijańska od ponad tysiąca lat ma wpływ na kształt miasta, choćby poprzez kult świętego Wojciecha, fakt że jest tu siedziba Prymasa Polski, czy dwie papieskie pielgrzymki. Dlatego powstanie także Szlak Świętych i Błogosławionych. Obejmować on będzie najstarsze gnieźnieńskie kościoły oraz miejsca związane z postacią Błogosławionego Jana Pawła II.
Niezapomniane, malownicze widoki będzie można podziwiać podążając Traktem Piastowskim prowadzącym od Gnieźnieńskiej Katedry, aż do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Widoczna stamtąd panorama miasta ukaże turystom tysiącletnie, historyczne i religijne dziedzictwo Grodu Lecha.

– Cztery nowe szlaki miejskie odnoszą się bezpośrednio do historii, opowiadają o różnych fragmentach historii naszego miasta – mówi Piotr Wiśniewski, dyrektor Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji. – Celem tych szlaków jest, aby turystów zaprosić do centrum, do miejsc dotąd nieodwiedzanych, aby pobyt turysty w mieście był dłuższy, ciekawszy, bardziej urozmaicony i aby ten turysta wyjeżdżając stąd coś więcej o Gnieźnie wiedział, niż tylko to, że jest pierwszą stolicą Polski i miastem świętego Wojciecha. To jest podstawowy cel. Udało nam się go zrealizować wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną i przy udziale funduszy unijnych. Do końca października 2012 roku na gnieźnieńskich budynkach pojawi się osiemnaście estetycznych tabliczek opisujących najważniejsze punkty czterech nowych szlaków oraz przytaczających ciekawe fakty z czasów panowania pięciu pierwszych królów Polski rezydujących w Gnieźnie.

(mm)