Historia Polski w 3D. Nowa wystawa na Szlaku Piastowskim
Dodane przez admin dnia Marzec 21 2012 15:45:00
W gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego trwają ostatnie przygotowania do otwarcia nowej ekspozycji, która może stać się atrakcją na Szlaku Piastowskim. Multimedialna prezentacja pokaże narodziny państwa polskiego. Elementem wystawy będą trzy filmy zrealizowane w technice 3D.
Treść rozszerzona
Wystawa „Początki państwa polskiego” to najnowsza edycja, prezentowanych w tym Muzeum od początków jego istnienia, stałych ekspozycji poświęconych historii polskiego średniowiecza. Jej tytuł świadomie nawiązuje do prezentacji z 1983 roku, w której po raz pierwszy w Polsce zastosowano techniki multimedialne. Innowacyjność nowej wystawy polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł-kluczy: Państwo, Źródła i Kultura, odpowiadających trzem modułom, na jakie podzielono ekspozycję oraz wprowadzeniu w jej narrację filmów prezentowanych w technice 3D.

Źródła
Twórcom wystawy przyświecała, obecna we współczesnym muzealnictwie, idea stworzenia ekspozycji wykorzystującej dwa sposoby opowiadania o przeszłości jako o historii mówionej „oral history” oraz historii osób „personal history”. Na wystawie "Początki państwa polskiego" poznamy historię zarówno poprzez teksty dawnych kronikarzy (obecne będą na niej cytaty z Thietmara i Galla Anonima), jak i poprzez przywołanie relacji rozgrywających się między postaciami historycznymi: Mieszkiem I, Bolesławem Chrobrym, św. Wojciechem i cesarzem Ottonem III.

Naukowcy o historii Polski
Istotny komentarz do prezentowanych na wystawie wydarzeń historycznych stanowić będą wypowiedzi znanych i cenionych autorytetów z dziedziny badań nad polskim średniowieczem: prof. Zofii Kurnatowskiej (archeologa), prof. Jerzego Strzelczyka (historyka) oraz prof. Jarosława Jarzewicza (historyka sztuki). To grono wybitnych znawców służyło swoimi konsultacjami również przy produkcji filmów, które porządkują narrację wystawy i stanowią uzupełnienie prezentowanych na niej zabytków. Twórcami wystawy są Gerard Radecki, Tomasz Janiak i Dariusz Stryniak.

Idea wystawy
Główną ideą wystawy jest pokazanie roli Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości, ze szczególnym wyróżnieniem Gniezna, a także - liczącą się od rządów Mieszka I - akcesję państwa piastowskiego do kręgu cywilizacji łacińskiej i chrześcijaństwa. Zwornikiem przekazu wystawy i swoistym centrum narracji będzie Zjazd Gnieźnieński z 1000 roku. Elementem uzupełniającym będzie przedstawiona na osi czasu genealogia dynastii Piastów.

Na ekspozycji, składającej się z ponad 400 zabytków, zostanie wyodrębniona – jako osobna wystawa - grupa rzeźb średniowiecznych, będących własnością archidiecezji gnieźnieńskiej (partnera projektu WRPO). Wystawa posiadać będzie kilka wersji językowych (niemiecką, angielską, francuską i rosyjską) a także specjalne opisy wybranych obiektów w języku Braille'a.

Otwarcie wystawy, zaplanowane na 12 kwietnia 2012 r., zamknie prowadzoną w Muzeum od kilku lat inwestycję w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - 1 etap" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

(o-red/mppp)

Fot. Positive Media, Poznań