Studia Europaea Gnesnensia 4/2011 ukazały się drukiem!
Dodane przez admin dnia Stycznia 13 2012 10:00:00
Nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazał się właśnie czwarty numer „Gnieźnieńskich Studiów Europejskich”. Zawartość tematyczna czwartego numeru w szczególny sposób powinna zainteresować nie tylko lokalne środowisko akademickie, ale także mieszkańców pierwszej stolicy Polski. Tym, co wyróżnia czwarty numer „Studiów” jest bowiem liczba tekstów (artykułów i recenzji) autorstwa pracowników Instytutu Kultury Europejskiej. Na obecny numer składa się 15 artykułów naukowych, 13 recenzji oraz 3 autoreferaty z rozpraw doktorskich w języku angielskim. Czytelnik, który sięgnie po czasopismo znajdzie w nim artykuły kadry profesorskiej (Leszek Mrozewicz, Maria Tomczak, Beata Frydryczak, Grażyna Gajewska, Waldemar Szczerbiński), adiunktów (Mieszko Ciesielski, Artur Kamczycki, Filip Kubiaczyk, Wiesław Małecki, Katarzyna Mirgos) oraz doktorantów (Monika Owsianna).
Treść rozszerzona
Po raz kolejny „Gnieźnieńskie Studia Europejskie” zawierają teksty w językach obcych. Znajdziemy w nich artykuły w języku francuskim (Marcel Piérart, Emilia Twarowska-Antczak), włoskim (Roberta Giordano), hiszpańskim (Alfredo Hidalgo Lavié) oraz angielskim (Leszek Mrozewicz). Nowością tego numeru jest dział „Między naturą a kulturą” przygotowany przez pracowników naukowych Zakładu Teorii Badań Interdyscyplinarnych IKE oraz dział poświęcony rozprawom doktorskim obronionym w latach 2009-2011. Wszystkie numery „Gnieźnieńskich Studiów Europejskich” są dostępne w Bibliotece Kolegium Europejskiego UAM.

„Studia Europaea Gnesnensia” redagowane przez pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM z każdym numerem posiadają coraz bardziej ugruntowaną pozycję na polskim rynku czasopism naukowych. Warto nadmienić, że w styczniu bieżącego roku Redakcja czasopisma wypełni i złoży ministerialną ankietę dotyczącą oceny czasopism naukowych, której wynikiem będzie wpisanie „Studiów” na listę czasopism punktowanych. Efektem tego będzie niewątpliwie podniesienie prestiżu czasopisma w skali ogólnopolskiej i europejskiej. Mając na uwadze wymogi stawiane przez Ministerstwo czasopismom naukowym należy podkreślić, że „Studia Europaea Gnesnensia” jako młode, powstałe w 2010 roku czasopismo, są już do nich w dużej mierze przygotowane. Od początku swojego istnienia posiadają międzynarodowy Komitet Redakcyjny w skład którego wchodzą – oprócz profesorów z Instytutu Kultury Europejskiej – także znamienici badacze z Niemiec, Hiszpanii Izraela i Węgier. Stosowany w czasopiśmie system recenzowania jest zgodny w wymogami Ministerstwa, a teksty w nim są publikowane, poza językiem polskim, w głównych językach europejskich: angielskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim. Wszystkie artykuły polskojęzyczne zwierają abstrakty, słowa kluczowe i streszczenia w języku angielskim. Idąc z duchem czasu czasopismo jest także dostępne w formie elektronicznej. Na stronie internetowej czasopisma każdy zainteresowany czytelnik może zapoznać się z pierwszym, podwójnym numerem czasopisma w wersji on line. W najbliższym czasie dostępna będzie także elektroniczna wersja trzeciego numeru czasopisma.

Warto dodać, że czas oczekiwania na proces waloryzacji dokonywany przez Ministerstwo w żaden sposób nie wpływa na liczbę badaczy chętnych do zamieszczania swoich publikacji w gnieźnieńskim czasopiśmie. Przy redagowaniu każdego z numerów, które się dotychczas ukazały, Redakcja musiała radzić sobie z…. olbrzymim bogactwem nadesłanych tekstów. Nie ma chyba lepszej rekomendacji dla czasopisma, zwłaszcza tak młodego jak nasze, niż liczba tekstów znajdujących się w jego bazie w oczekiwaniu na publikację.

dr Filip Kubiaczyk
sekretarz „Studia Europaea Gnesnensia”