Gnieźnieńskie koronacje królewskie
Dodane przez admin dnia Stycznia 10 2012 17:00:00
Dziennikarze mieli dziś okazję zapoznać się z publikacją „Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty” będącą pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w 2011 roku. Zarówno to wydawnictwo, jak i ubiegłoroczne sympozjum są częścią projektu Miasta Gniezna „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013.
Treść rozszerzona
Pomysłodawcą konferencji, która miała miejsce w Kolegium Europejskim w Gnieźnie, we współpracy z Instytutem Kultury Europejskiej UAM był dr Leszek Wetesko. Jej celem podstawowym było zapoczątkowanie dyskusji naukowej nad fenomenem polskiej monarchii, do której zaproszono wielu wybitnych uczonych z polskich ośrodków uniwersyteckich, a także mediewistów z całej Europy. Publikacja została przygotowana przez zespół specjalistów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Dobosza oraz jego współpracowników: dr Marzenę Matlę oraz dr Leszka Wetesko. Jej unikalną treść stanowią referaty najwybitniejszych znawców zagadnienia z całej Europy, którzy wzięli udział w gnieźnieńskiej konferencji.

– Znaczenie tej publikacji jest o tyle duże, że jest to pierwsza próba spojrzenia na to, co się w Gnieźnie odbywało ponad siedemset lat temu z innej perspektywy. Nie z perspektywy koronacji królów od Bolesława Chrobrego do Wacława II, ale z innego punktu widzenia. Z perspektywy spojrzenia na ryty koronacyjne, ale też z perspektywy poszukiwania analogii do tego, co się działo w naszym sąsiedztwie, a więc w wymiarze środkowoeuropejskim – mówi prof. Józef Dobosz z Instytutu Historii UAM. – Ta perspektywa jest o tyle ważna, że jest to region, który podobnie się rozwijał, w podobnym czasie kształtowały się państwowości, rozwój społeczeństwa był dość podobny. To nam mówi więcej, niż na przykład porównania z tym, jak to wyglądało np. w średniowiecznej Francji.

Prof. Józef Dobosz podkreśla, że autorami referatów, które złożyły się na tę publikację są znakomici fachowcy, znawcy średniowiecza, wśród których znalazł się m.in. prof. Henryk Samsonowicz.

Publikacja, obok swojego niewątpliwego naukowego charakteru ma także spełniać cele edukacyjne i zostanie przesłana do polskich ośrodków uniwersyteckich i naukowych, najważniejszych bibliotek, a także wybranych wielkopolskich szkół. Dzięki temu problematyka Gniezna jako Królewskiego Miasta znajdzie swój – nie tylko naukowy – wymiar.

(mm)