„Polska około roku 1000”
Dodane przez admin dnia Grudzień 09 2011 17:30:00
Polskie dziedzictwo historyczne wymaga od nas ciągłego upamiętniania. Gniezno, jako miejsce gdzie rodziła się rodzima państwowość, w sposób szczególny jest zobowiązane do kultywowania pamięci dawnych dziejów naszego kraju. Może w tym pomóc wystawa pt. „Polska około roku 1000”, która została dziś zainaugurowana podczas wernisażu w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wystawę można oglądać do 17 czerwca 2012 roku.
Treść rozszerzona
Zwiedzający wystawę mogą zapoznać się z zabytkami, które przypominają nam kulturę plemion słowiańskich. Nie brakuje świadectw wytwórczości, codziennego życia i podstaw życia ludzi, którzy przebywali na terenach kształtującej się pod rządami Piastów, Polski. Jak przyznał Gerard Radecki, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: – Ekspozycja, którą dzisiaj mamy zaszczyt zaprezentować , jest próbą przedstawienia momentu narodzin polskiej państwowości, ze szczególnym podkreśleniem fenomenu, jakim był Zjazd Gnieźnieński. Ponadto, ta wystawa ma nam uzmysłowić, że chrześcijaństwo jest praźródłem naszej tożsamości kulturowej.

W przygotowanie projektu, jakim jest wystawa „Polska około roku 1000”, spory wkład wniósł Urząd Miejski w Gnieźnie, reprezentowany przez Jacka Kowalskiego, prezydenta Gniezna. – Nasza współpraca z przedstawicielami muzeum dała wymierny skutek. Przygotowanie tej wystawy jest nieukrywanym sukcesem i wierzę w to, że ranga tego wydarzenia jest bezprecedensowa. Żywię głęboką nadzieję, że te elementy dawnego życia, które się zachowały, będą jednym z elementów, wpływających na edukację ludzi młodych – zaznaczył prezydent Kowalski.

Gościem specjalnym dzisiejszego wernisażu był Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk, który również skierował swoje słowa do zebranych gości. – Wszystkie eksponaty, które będziemy mieli okazję ujrzeć, są doskonałym świadectwem tamtego okresu. Dziś, tylko w swojej wyobraźni, możemy próbować rekonstruować ówczesną Polskę, która kształtowała się m.in. w Gnieźnie. Muszę przyznać, iż jestem bardzo szczęśliwy, że są w naszym kraju ludzie, którym nasze dziedzictwo narodowe nie jest obce i którzy pragną je zachować dla następnych pokoleń – to bardzo budujące – stwierdził Prymas.

Na wystawie prezentowany jest zbiór zabytków, przedstawiających początki i znaczenie Kościoła polskiego, który rozwijał się pod opieką władców, od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Kustoszem nowej wystawy jest Tomasz Janiak, kierownik Działu Archeologicznego MPPP w Gnieźnie: - Istotny fragment ekspozycji odwołuje się do zagadnienia władzy – jej znaczenia, symboliki oraz wymiaru praktycznego. W tej części wystawy można zapoznać się nie tylko z przykładami insygniów władzy, ale też podziwiać wyroby luksusowe, przedmioty zbytku i rozrywki ówczesnych elit społecznych.

Na wystawie możemy zobaczyć m.in. kopię Drzwi Gnieźnieńskich, kopię włóczni św. Maurycego czy też denary i broń ręczną z epoki. Zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (depozyty własne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie), Muzeum Archeologicznego w Krakowie, oddziału w Nowej Hucie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddziału w Poznaniu, Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej w Poznaniu, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Historycznego w Sanoku, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddziału w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Pracowni Terenowej w Trzebinach (depozyty własne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie) oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warto dodać, że ekspozycja prezentowana jest w nowej, oddanej do użytku po gruntownej przebudowie, przestrzeni wystawienniczej. Wystawa jest czynna do 17 czerwca 2012 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wystawa realizowana jest także w ramach projektu miasta Gniezna „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”.

Paweł Brzeźniak