W Rogowie o skarbach i tajemnicach…
Dodane przez admin dnia Marca 04 2020 11:00:00
W rodzinnej atmosferze przebiegało wczorajsze spotkania Karola Soberskiego z Czytelnikami w Gminnym Domu Kultury w Rogowie. Sala wypełniła się do ostatniego miejsca! K. Soberski przez blisko 2-godzinnej opowiadał o swoje najnowszej książce pt. „Skarbach i tajemnicach okolic Gniezna”. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie.
Treść rozszerzona
Spotkanie otworzyła Alina Rogowa, kierownik biblioteki, która przedstawiła gościa spotkania. Następnie głos zabrał Karol Soberski, który przybliżył zebranym, blisko 60 osobom swoją najnowszą książkę pt. „Skarby i tajemnice okolic Gniezna”. – Książka jest owocem moich blisko 10-letnich wędrówek po okolicach Gniezna, wycieczek zarówno indywidualnych, jak i grupowych, które organizuję w ramach „Wędrówek z historią”. W trakcie tych wypadów pokazuję – od zupełnie nieznanej strony – miejsca wydawałoby się już znane, ale również zabiera turystów w miejsca zupełnie zapomniane, niedostępne, opuszczone – mówi K. Soberski.

Czytaj więcej