Zgłoś swój udział w Festiwalu Historycznym w pałacu w Czerniejewie!
Dodane przez admin dnia Styczeń 09 2019 12:00:00
Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”, organizator I Festiwalu Historycznego Tajemnice Trzech Stuleci zwraca się z prośbą o zgłaszanie swojego udział w Festiwalu! Informuje także, że ze względów logistycznych i bezpieczeństwa (pałac jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków) wstęp na teren pałacu w którym odbywać się będzie Festiwal Historyczny przysługiwać będzie osobom posiadającym dowód tożsamości oraz buton, który należy zakupić przy pierwszym wejściu na teren Festiwalu, w miejscu gdzie będzie się znajdował Punkt Informacyjny. Cena butonu będzie wynosić 5 zł.
Treść rozszerzona
Uczestnik będzie zobowiązany do noszenia butonu w miejscu widocznym i przez cały czas trwania Festiwalu. Osoby bez butonów będą proszone o opuszczenie terenu Festiwalu.

Podczas Festiwalu obowiązywał będzie też regulamin imprezy, który opublikujemy w styczniu 2019 r.

Więcej tutaj