Fundacja Lanckorońskich Wielkim Mecenasem Skarbów Słowa
Dodane przez admin dnia Listopad 08 2016 14:15:00
Znana i zasłużona Fundacja Lanckorońskich wsparła Archiwum Archidiecezjalne kwotą 7 500 zł, przeznaczoną na realizację projektu pod nazwą „Nowe życie starych książek. Konserwatorski opis stanu zachowania starodruków Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie oraz działania ratownicze przy zagrożonych obiektach". Wsparcie to wpisuje się w program Mecenatu Skarbów Słowa i zasługuje na uhonorowanie Fundacji mianem Wielkiego Mecenasa.
Treść rozszerzona
Dzięki środkom, uzyskanym od mecenasa, udało się przeprowadzić konserwatorski opis stanu zachowania 333 starodruków z Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie oraz prace ratownicze przy trzech obiektach książkowych.

Wszystkie prace wykonała Marzena Szczerkowska, gnieźnieński konserwator zabytków. Konserwatorski opis musi objąć ponad dwadzieścia tysięcy obiektów, tyle bowiem woluminów liczy Biblioteka Katedralna i dawna Biblioteka Seminaryjna. Opis ten będzie podstawą wykonania w przyszłości kosztorysu i projektu działań konserwatorskich przy całym zasobie dawnych druków.

(źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie)

Fot. M. Szczerkowska