Katedralne zabytki nowocześnie oznakowane
Dodane przez admin dnia Wrzesień 15 2016 12:00:00
W sumie blisko trzy tysiące eksponatów gnieźnieńskiej katedry i Muzeum Archidiecezjalnego zostanie profesjonalnie oznakowanych, dzięki czemu w przypadku kradzieży łatwiej będzie je rozpoznać i zlokalizować.
Treść rozszerzona
Od poniedziałku na terenie gnieźnieńskiej katedry i znajdującego się nieopodal Muzeum Archidiecezjalnego odbywa się znakowanie zabytków i skarbów, które oglądać można na co dzień w obu obiektach. - My się z tego bardzo cieszymy, że tak bogate wyposażenie tej Bazyliki Prymasowskiej będzie miało taką ochronę. Już podczas mojej posługi tu, jako proboszcza miały przecież miejsce dwa incydenty – przypomina ks. kan. Jan Kasprowicz, historyk sztuki oraz proboszcz parafii archikatedralnej w Gnieźnie. - Jeden miał miejsce podczas wystawy pamiątek związanych z Prymasem Tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim, kiedy wykradziono pierścień. Drugi przypadek, to zniknięcie z kaplicy spowiedniczej św. Nepomucena XVIII-wiecznej kopii obrazu z wizerunkiem twarzy Madonny autorstwa malarza włoskiego Salviego – dodaje ks. Kasprowicz. Teraz proboszcz katedry przyznaje, że będzie znacznie spokojniejszy o tutejsze eksponaty. - Na pewno nastąpi pewnego rodzaju uspokojenie, że nasza katedra wpisana na listę pomników polskiej historii i listę dziedzictwa europejskiego będzie miała wreszcie taką ochronę – podsumowuje.

Znakowanie powinno zakończyć w połowie przyszłego tygodnia. Bez wątpienia wartość wszystkich znakowanych zabytków trudno oszacować. - One z jednej strony mają wartość przeogromną, a z drugiej strony patrząc są bezcenne. Tu mamy materialne świadectwa początku naszej państwowości i początku chrześcijaństwa na polskich ziemiach – mówi ks. Jarosław Bogacz, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ile zabytków zostanie ostatecznie oznakowanych? - To też teraz trudno powiedzieć, bo na dzień dzisiejszy kończymy prace w katedrze, a potem przechodzimy do właściwego skarbca katedralnego, jakim jest Muzeum Archidiecezjalne i tam mamy naprawdę już ogrom roboty. Tam są argenteria, kielichy, monstrancje, ornaty i część obrazów. W sumie będzie tego ok. kilka tysięcy – informuje ks. J. Bogacz.

Procedurę znakowania dokonała ekipa specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, których pięciu funkcjonariuszy w tym celu na półtora tygodnia zakwaterowanych zostało w Pierwszej Stolicy Polski. - Ten program przewiduje do końca tego roku znakowanie zabytków ruchomych w dwóch obiektach, tj. w Katedrze w Poznaniu i to już dokonaliśmy oraz w Katedrze w Gnieźnie, co teraz się odbywa. Dokonujemy znakowania specjalnym żelem, który zawiera mikrocząsteczki, a w nich laserowo wycięty jest kod numerowo-cyfrowy przypisany tylko i wyłącznie do tego obiektu. To jest także program, który jest profilaktyczny i prewencyjny, dlatego wprost i jawnie o tym mówimy. Koszty znakowania w całości ponosi strona kościelna – tłumaczy podinsp. Henryk Gabryelczyk, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Co się zatem stanie, gdy w wyniku jakichkolwiek okoliczności taki oznakowany zabytek zostanie z danego obiektu utracony? - Od tego momentu bardzo szybko i sprawnie możemy na całym świecie zidentyfikować, że stąd pochodzi, tu został utracony w takich lub innych okolicznościach i tu wróci. I to właśnie ma na celu Wielkopolski Wojewódzki Program Znakowania Zabytków Ruchomych w Obiektach Sakralnych. Od katedr zaczynamy, bo to są największe obiekty i w nich właśnie znajduje się najwięcej zabytków ruchomych. Nie bez znaczenia jest także to, że my sami w trakcie trwania tego programu zdobywamy ogromne doświadczenie i rozpoznanie w tym obszarze zabytków w obiektach sakralnych – wyjaśnia podinsp. Gabryelczyk.

- Na chwilę obecną zostało oznakowanych ok. 400 zabytków, ale zostajemy tutaj jeszcze co najmniej przez tydzień. Dla każdego zabytku, który jest znakowany jest także sporządzana nowa dokumentacja fotograficzna. W przypadku kradzieży taka dokumentacja może stać się bardzo przydatna do prowadzenia czynności poszukiwawczych oraz w przypadku zniszczenia do odtworzenia przedmiotu – uważa podkom. Maciej Karaszewski z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W czynnościach znakowania swoich kolegów z komendy wojewódzkiej wspomagają także gnieźnieńscy policjanci. - Nasza katedra jest miejscem wyjątkowym w dziedzictwie kultury narodowej i religijnej. Dobra kultury, wszystkie paramenty i sprzęty kościelne są ważne także z punktu historycznego i naukowego. Ustawa o ochronie zabytków mówi wyraźnie, że należy o to dbać i jest to sprawa każdego z nas – podsumowuje akcję sierż. szt. Arkadiusz Wieczorek, profilaktyk społeczny z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

- Wydany został także poradnik pt. „Zabezpieczenie obiektów sakralnych” i jest to nie tylko dobre narzędzie dla księży i osób zajmujących się zabytkami sakralnymi, który wskazuje pewne drogi, jak można zabezpieczyć nasze dzieła sztuki przed kradzieżą i dewastacją. Autorem tego opracowania jest pan inspektor Gabryelczyk. Wczoraj w gnieźnieńskim seminarium odbyło się ponadto szkolenie dla księży z naszego powiatu na temat ochrony zabytków i tych miejsc, które są im powierzone z urzędu – dodaje A. Wieczorek.

Wojciech Orłowski