„Prawda domaga się pamięci”
Dodane przez admin dnia Grudnia 04 2011 12:00:00
Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie książka pt. „Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski”. Pozycja ta jest owocem dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej eksterminacji ludności na terenach okupowanej Polski w latach 1939 – 1945, która w październiku ubiegłego roku odbyła się w Kolegium Europejskim UAM w Gnieźnie. Jednym ze współautorów wydanej właśnie książki jest Karol Soberski, redaktor naczelny informacjilokalnych.pl i piastowskiejkorony.pl.
Treść rozszerzona
- Ideologiczne korzenie nazizmu, podobnie jak wcześniejszego komunizmu, wywodzą się z darwinizmu społecznego – pseudonaukowych XIX-wiecznych teorii mechanicznie przenoszących ewolucjonizm ze świata przyrody na grunt realiów społecznych i politycznych. Darwinizm społeczny zakładał m.in. eksterminację tych etnosów, które jakoby nie nadążały za proponowanymi zmianami, były przeszkodą w ich realizacji (marksiści, bolszewicy etc.) czy też były „gorsze rasowo” i nieprzystosowane (jak dużo później twierdzili naziści.) Integralną częścią systemu stały się czystki etniczne, eugenika oraz inżynieria genetyczna. Wśród nauk na usługach systemu nazistowskiego stanęła także medycyna – zarówno w aspekcie teorii naukowych, jak i praktycznej działalności – co w rezultacie doprowadziło do monstrualnego ludobójstwa – tak zaczyna się wstęp do tej książki napisany przez prof. Grzegorza Łukomskiego i Gerarda Kucharskiego.

Książka jest pokłosiem zorganizowanej w październiku ubiegłego roku w Kolegium Naukowym UAM w Gnieźnie konferencji naukowej pod hasłem „Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski, 1939 – 1945”. Pomysłodawcą tej konferencji, jak i jednym ze współautorów książki jest Karol Soberski, redaktor naczelny naszego portalu. Przyczynkiem do tej konferencji były – zapoczątkowane przez K. Soberskiego – poszukiwania miejsc pogrzebania zamordowanych w czasie II wojny światowej ponad 3,5 tys. pacjentów szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie (więcej o tych poszukiwaniach TUTAJ).

- Problem eksterminacji pacjentów Szpitala Psychiatrycznego „Dziekanka” w Gnieźnie, pomordowanych przez hitlerowską służbę bezpieczeństwa, powraca dzisiaj w postaci wydobytej z ziemi historii, która przemawia do nas w szczególny sposób. Znaleziska łusek, istnienie dołów, relacje świadków – to odprysk prawdy, która domaga się pamięci. Pamiętajmy, pamięć o zagładzie bowiem stanowi jej część... - napisał we wprowadzeniu do książki Krzysztof Ostrowski, starosta gnieźnieński minionej kadencji.

Książka podzielona jest na trzy części: „Eksterminacja ludności w czasie II wojny światowej – problematyka ogólna”, „Eksterminacja a medycyna w obozach koncentracyjnych” oraz „Gnieźnieńskie wątki eksterminacji medycznej”. Wydawnictwo to jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich tych, którzy interesują się zbrodniami o podłożu medycznym, nieludzkimi eksperymentami pseudomedycznymi, jak również zbrodniami dokonywanymi przez hitlerowców na pacjentach szpitali w czasie II wojny światowej.

Pozycja została wydana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach Studia Europaea Gnesnensia (tom V) a sfinansowana została przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

(as)