Zapalmy znicz pamięci!
Dodane przez admin dnia Październik 09 2012 19:00:00
W niedzielę, 21 października 2012 r. akcję „Zapal znicz pamięci” organizuje po raz czwarty Merkury Polskie Radio Poznań i Biura Edukacji Publicznej Oddziałów IPN w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi Katowicach i Poznaniu przy współpracy regionalnych rozgłośni radiowych. Celem akcji jest przypomnienie o zagładzie polskich elit oraz o warunkach okupacyjnych panujących na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. W tegoroczną akcję zaangażuje się także Piastowskie Towarzystwo Historyczno-Turystyczne, które zachęca mieszkańców naszego regionu do włączenia się w tę akcję.
Treść rozszerzona
Zaraz po wkroczeniu do Polski we wrześniu 1939 r. Niemcy rozpoczęli likwidację polskich elit na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. W ramach „akcji Tannenberg” zamordowano najbardziej aktywnych przedstawicieli polskiego społeczeństwa: inteligencji, duchowieństwa, ziemiaństwa, urzędników państwowych, oficerów, powstańców śląskich i wielkopolskich, działaczy społecznych i politycznych.

Znajdź w swojej miejscowości miejsce egzekucji i zapal znicz, aby przywołać pamięć ludzi zamordowanych przez Niemców podczas okupacji ziem polskich.

Przesłane zdjęcia z przebiegu akcji (zapalania zniczy), nadesłane przez uczestników umieścimy na stronie internetowej. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail znicz@radiomerkury.pl. Zdjęcia można również przesyłać na adres: redakcja@piastowskakorona.pl

- Codziennie dokonuje się już 200 egzekucji. Sądy wojenne pracują zbyt powoli. Ludzi należy rozstrzeliwać lub wieszać natychmiast, bez dochodzeń – powiedział 8 września 1939 roku Reinhard Heydrich (szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy)

Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy do końca 1939 r. zamordowano ponad 40 000 osób:
30.000 w Okręgu Gdańsk Prusy Zachodnie
10.000 w Kraju Warty
1.500 na Śląsku
1.000 w rejencji ciechanowskiej

Więcej na temat akcji na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej i Radia Merkury.

(źródło:ipn/o-kfs)